Wymagania dotyczące instalacji wentylacyjnych nie zawsze są jednakowe. Podczas gdy w niektórych zastosowaniach wystarczająca jest prosta wymiana powietrza, w innych stawiane są rygorystyczne zastrzeżenia odnośnie temperatury, wilgotności i czystości powietrza.

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne AIRBOX wykonywane są w formie modułów dających się łatwo łączyć w indywidualne konfiguracje. Dzięki temu, poprzez odpowiedni układ sekcji, można w łatwy sposób opracować optymalne rozwiązanie dla danego zastosowania.

Zarówno w obiektach zaawansowanych technologicznie (sektor high-tech), jak i w przypadku budownictwa klasycznego centrale AIRBOX dostarczają do pomieszczeń czyste powietrze o odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Dostępne są również wykonania zewnętrzne, przeciwwybuchowe, certyfikowane przez TÜV rozwiązania higieniczne oraz o wyższej odporności korozyjnej.

Centrale wentylacyjne – właściwości serii S60 i T60

Centrale wentylacyjne AIRBOX serii S60 i T60 posiadają konstrukcję ramową wykonaną z aluminium lub walcowanych profili stalowych i łączników narożnych wykonanych z aluminium bądź tworzywa sztucznego (w serii T60 wyeliminowane zostały mostki termiczne). Ściany urządzeń stanowią podwójne stalowe panele, wypełnione wewnątrz 60 mm warstwą niepalnej wełny mineralnej o właściwościach dźwiękochłonnych i termoizolacyjnych. Standardowy materiał wykonania szkieletu obudowy i paneli może zostać zastąpiony przez stal nierdzewną powlekaną lub aluminium.

W przypadku modułów o mniejszych wymiarach rama podstawy wykonana jest na wybraną wysokość (100, 200, 300, 400 i 500 mm) z ocynkowanej, giętej blachy stalowej. Większe moduły posiadają spawaną ramę podstawy (gruntowaną lub ocynkowaną).

Certyfikat RLT

Do określenia efektywności energetycznej central wentylacyjno-klimatyzacyjnych stosowane są wytyczne EnEV, tj. rozporządzenia o oszczędzaniu energii w budynkach oraz RLT – Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Central Wentylacyjnych.

Główne stosowane wskaźniki to: prędkość przepływu powietrza w wewnętrznym przekroju obudowy, pobór energii elektrycznej przez napęd wentylatora i sprawność wymiennika ciepła. Kryteria RLT określające efektywność energetyczną central są zgodne z normą DIN EN 13053:2012. Norma ta określa dziewięć klas prędkości powietrza od V1 do V9, sześć klas odzysku ciepła od H1 do H6, a także siedem klas poboru mocy przez wentylatory od P1 do P7.

Rosenberg223Certfikat

Moc właściwa wentylatora (SFP) zainstalowanego w centrali jest obliczana zgodnie z normą PN-EN 16798-3:2017-09. Poprawność i dokładność danych programu doborowego central wentylacyjno-klimatyzacyjnych jest regularnie sprawdzana i certyfikowana przez TÜV Süd, w imieniu RLT.

Certyfikat Eurovent

Centrale wentylacyjne T60 certyfikowane są dodatkowo przez Eurovent Certification, uznanego światowego lidera w dziedzinie certyfikacji charakterystyk wydajności pracy produktów wentylacyjnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z norma­mi europejskimi i międzynarodowymi.

Urządzenia odpowiadają klasie energe­tycznej A+ i spełniają najwyższe wymagania w zakresie efektywności, energochłonności oraz jakości.

Rosenberg223eurovent

Zgodność z Dyrektywą ErP (2009/125/WE)

Celem Dyrektywy ErP (ang. Energy-related Products) jest ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. określa wymagania dla urządzeń wentylacyjnych (do których dokument ma zastosowanie), wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2016 r. Obowiązujące wymagania zostały zaostrzone w drugim etapie wdrożeniowym, z dniem 01.01.2018 r.

Centrale wentylacyjne AIRBOX spełniają wymagania efektywności energetycznej Dyrektywy ErP (2009/125/WE), zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 1253/2014, oraz spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości i wydajności.

Dike Błocka

Pytanie do…

Jakie wymagania spełniają centrale AIRBOX?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij