Sezon grzewczy to dla przewodów kominowych wyjątkowo wymagający egzamin. Regularna kontrola stanu technicznego komina pozwala ocenić, czy taki test został zdany. Z kolei zapewnienie wymaganego stanu technicznego ma bezpośredni związek z czynnością jaką jest czyszczenie komina.

Czy wykonywanie takich czynności jest aby na pewno konieczne?

Jakie mogą być konsekwencje braku wykonywania czyszczeń i kontroli?

Na te pytania postaram się odpowiedzieć poniżej.

Czyszczenie komina a sadza

Regularna kontrola przewodów kominowych służy ocenie stanu technicznego przewodu, natomiast czyszczenie komina ma zapewnić efektywność jego funkcjonowania oraz zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji. W trakcie użytkowania urządzeń na paliwa stałe wraz z dymem odprowadzane są cząstki stałe (m.in. sadza), które przemierzając drogę z paleniska do atmosfery, osiadają na wewnętrznych ściankach komina (fot. 1).

czyszczenie komina - Checinski233-1 Sadza w kominie

Fot. 1. Sadza w kominie.

Sadza w kominie będzie stanowiła punkt zapalny dla iskier, które mogą wydobywać się z paleniska urządzenia grzewczego. Konsekwencją takiej sytuacji będzie pożar sadzy. Statystyki tworzone przez Państwową Straż Pożarną dowodzą, że w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2015 r. powstało aż 50 552 zdarzeń z udziałem sadzy, wśród których dominowały pożary. Do wspomnianych zdarzeń dochodziło najczęściej w okresie od grudnia do marca, czyli w sezonie grzewczym. 77% wszystkich przyczyn powstania pożaru sadzy stanowiła nieprawidłowa eksploatacja urządzeń, a w jej zakresie mieści się m.in. brak terminowego lub dokładnego czyszczenia kominów [1].

Pożar sadzy to bardzo niebezpieczne zjawisko, które może się „przenieść” na łatwo zapalne konstrukcyjne elementy obiektu budowlanego (istotne w tym kontekście są również przepisy dotyczące zachowania minimalnych odległości komina od konstrukcyjnych elementów łatwopalnych). Kontrola i czyszczenie komina ma zatem bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Regularna kontrola przewodu może też pomóc w wykryciu niedrożności komina, które niekoniecznie wynikają z jego eksploatacji, a może to być np. ptasie gniazdo zbudowane na kominie, bo i takie przypadki się zdarzają.

Czyszczenie komina a sadza szklista

Przy spalaniu drewna o wysokiej wilgotności w kominie może dochodzić do osadzania się tzw. sadzy szklistej, która swym wyglądem i twardością będzie przypominać po prostu szkło (fot. 2).

czyszczenie komina - Checinski233-2 sadza szklista

Fot. 2. Sadza szklista.

Pomijanie regularnej kontroli i systematycznego czyszczenia będzie w takim przypadku skutkowało przewężeniem wymiarów wewnętrznych komina, co w efekcie doprowadzi do osłabienia ciągu w kominie. Na dodatek usunięcie takiego osadu jest bardzo kłopotliwe, bo można tego dokonać jedynie w sposób mechaniczny. Jedynie regularna kontrola przewodu kominowego pozwoli na szybkie podjęcie konkretnych działań, np. zastosowanie innego paliwa lub paliwa z innego źródła, które uchronią użytkownika przed wspomnianymi wyżej konsekwencjami.

Czyszczenie komina – obowiązkowa kontrola i czyszczenie

Obowiązek przeprowadzania kontroli przewodu kominowego wynika z przepisów prawa budowlanego, które mówi, że przewody kominowe (spalinowe, dymowe i wentylacyjne) w czasie ich użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku [2]. Przepisy dotyczące czyszczenia przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) znajdziemy natomiast w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Częstotliwość wykonywania czyszczeń jest zależna od rodzaju stosowanego paliwa. Spalając paliwa stałe, powinniśmy dokonywać czyszczenia co najmniej raz na 3 miesiące. Jeśli stosujemy paliwa płynne lub gazowe, częstotliwość czyszczeń wynosi 6 miesięcy. Przewody wentylacyjne wymagają czyszczenia raz w roku.

Pamiętajmy o przeprowadzaniu regularnych kontroli i czyszczeń, gdyż skutki zaniedbań w tym obszarze mogą być nie tylko kosztowne, ale i niebezpieczne dla użytkowników. Czynności serwisowe zlecajmy Rejonowym Mistrzom Kominiarskim, którzy doskonale znają zakres działań, które należy w takich sytuacjach wykonać.

Łukasz Chęciński

Literatura:

[1] www.ppoz.pl, artykuł „Pożary kominowe”, st. bryg. Tadeusz Jopek.

[2] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., art. 62.1.1. c).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij