Nasady kominowe rzeczywiście wspomagają pracę kominów, należy jednak pamiętać o tym, że konieczne jest spełnienie podstawowych warunków, aby nasada kominowa spełniła swoje zadanie.

W artykule przedstawiono zalecenia techniczne, które należy wziąć pod uwagę przed instalacją nasad kominowych, żeby spełniły oczekiwania związane z poprawą ciągu kominowego.

Zarówno nowo budowane, jak i remontowane budynki mieszkalne, charakteryzują się coraz większą szczelnością. Jest to wynik zmniejszenia ich energochłonności. Po doszczelnieniu budynków nawet najmniejsze nieprawidłowości eksploatacyjne i konstrukcyjne przewodów kominowych mają wpływ na ich działanie. W przeszłości, gdy budynki charakteryzowały się mniejszą szczelnością, skuteczność wentylacji naturalnej była większa, co ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej (z wykorzystaniem, przewodów kominowych). Użytkownicy często starają się poprawić skuteczność działania przewodów kominowych poprzez instalację nasad kominowych. Nasady kominowe rzeczywiście wspomagają pracę kominów, należy jednak pamiętać o tym, że konieczne jest spełnienie podstawowych warunków, aby nasada kominowa spełniła swoje zadanie.

Nasady kominowe – informacje ogólne

Obecnie na rynku dostępna jest coraz większa liczba różnego rodzaju nasad kominowych. Nasady kominowe instaluje się na wylocie przewodu kominowego, którym odprowadzane są gazy lub spaliny.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] i norma PN-B-10425:1989 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”[2] wskazują, kiedy należy stosować nasady kominowe. Nasada kominowa zainstalowana na wylocie z przewodu kominowego w zależności od konstrukcji może mieć różne przeznaczenie: ochrona przed opadami atmosferycznymi, zabezpieczenie przed ptakami, ochrona przed negatywnym wpływem wiatru na ciąg kominowy, wspomaganie ciągu kominowego.

Nasady kominowe wspomagające ciąg kominowy eliminują część przyczyn zewnętrznych mających wpływ na nieprawidłowe działanie komina i wzmacniają (lub regulują) ciąg kominowy. Opisywane elementy systemu kominowego nie zniwelują skutków wynikających z wad konstrukcyjnych czy eksploatacyjnych kominów (takich jak zbyt mała infiltracja powietrza). Warto zaznaczyć, że podstawą jest prawidłowa izolacja komina na całej długości, w tym nasady.

Nieocieplone nasady kominowe mogą powodować zaburzenia ciągu kominowego w wyniku zmian temperatury, w przewodzie kominowym i na odcinku zainstalowanej nieocieplonej nasady [3]. Stosowanie źle dobranych nasad kominowych czy też stosowanie nasad kominowych w przypadku, gdy występują inne nieprawidłowości konstrukcyjne w przewodach kominowych (także nieprawidłowości związane ze wspomnianą wcześniej infiltracją powietrza), mogą mieć wpływ na nieprawidłowe odprowadzanie zużytego powietrza i spalin do atmosfery. W przypadku instalacji nasad na kominach z wadami konstrukcyjnymi lub doprowadzeniu zbyt małej ilości świeżego powietrza na potrzeby wentylacji i spalania do budynku może nastąpić:

 • zwiększenie ciśnienia zwrotnego ciągu kominowego w przewodzie wyposażonym w nasadę,
 • zwrotny ciąg w pozostałych przewodach (w tym przewodach spalinowych i dymowych),
 • zakłócenie przepływu spalin lub powietrza w pozostałych przewodach kominowych obsługujących budynek,
 • wyciąganie zbyt małej lub zbyt dużej ilości powietrza lub spalin,
 • zwiększenie strat energii cieplnej,
 • zmniejszenie bezpieczeństwa pożarowego.

Powyżej wymienione skutki mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników budynku. Nasady kominowe, podobnie jak pozostałe elementy prefabrykowanych systemów kominowych, powinny posiadać wymagane aprobaty i certyfikaty. Powinny być tak zaprojektowane, wykonane i zainstalowane, by spełniały wymagania norm i przepisów prawnych [5, 6]. Konstrukcja nasad powinna przede wszystkim zapewniać możliwość przeprowadzenia kontroli kominiarskiej, czyszczenia i konserwacji systemów kominowych wraz z pozostałymi ich elementami.

Nasady kominowe – rodzaje

Rozróżniamy nasady kominowe [wg 4]:

 • stałe: ich położenie jest stałe bez względu na kierunek i siłę wiejącego wiatru. Ich kształt powoduje wywołanie podciśnienia w kominie, przez co zwiększa się ciąg kominowy. W zależności od kształtu rozróżniamy między innymi: nasady pierścieniowe, nasady typu H, nasady cylindryczne (fot. 1),

Nasady kominowe Drozdzol234-1OK

Fot. 1 Nasada regulująca ciąg kominowy (źródło: Polmar).

 • nastawne: ich położenie zmienia się zależnie od kierunku powiewu wiatru. Nasady tego typu osłaniają przewód kominowy przed wiatrem, powodując tym samym powstawanie podciśnienia po stronie zawietrznej przewodu kominowego, co dalej skutkuje wywołaniem ciągu kominowego,
 • obrotowe: głowice tego typu nasad pod wypływem wiatru obracają się, ich kształt podczas obrotu powoduje wysysanie powietrza z kanału, wzmacniając tym samym ciąg kominowy. Część z nich należy zaliczyć do tzw. nasad mechanicznych (fot. 2).

Nasada kominowa Drozdzol234-2OK

Fot. 2. Nasada obrotowa typu „turbowent” (źródło: Darco).

Oprócz powyższych rozróżnia się także nasady napędzane silnikami elektrycznymi, co nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Zalecenia

 • Dobór nasady kominowej

Dobór rodzaju nasady kominowej należy poprzedzić określeniem problemu, z jakim mamy do czynienia. Jeżeli celem jest wzmocnienie ciągu kominowego, to przed wyborem nasady powinien być wykonany bilans powietrza w budynku i w pomieszczeniach (lokalach), w zakres którego wchodzi wykonanie odpowiednich oględzin, pomiarów i obliczeń.

 • Zalecenia poprzedzające instalację nasady kominowej

Instalację nasady należy poprzedzić wykonaniem szczegółowej oceny stanu technicznego komina przez uprawnionego kominiarza co najmniej w zakresie:

– oceny drożności przewodów kominowych,

– oceny szczelności przewodów kominowych,

– inwentaryzacji rodzaju i prawidłowości występujących w nich podłączeń,

– oceny struktury wewnętrznej części komina poprzez inspekcję kamerą (o konieczności wykonania tego badania decyduje mistrz kominiarski wykonujący wyżej wymienione czynności), analizę wyników bilansu powietrza.

 • Eksploatacja nasady kominowej

Po zainstalowaniu nasady kominowej osoba uprawniona do oceny stanu technicznego przewodów kominowych powinna dokonać jej sprawdzenia, tzw. odbioru, i sporządzić protokół odbiorowy.

Nasady kominowe należy poddawać okresowym czyszczeniom i kontroli kominiarskiej z częstotliwością zgodną z przepisami w zależności od rodzaju gazów, jakie odprowadzają, oraz rodzaju i wielkości budynku. Nasady wyposażone w ruchome elementy należy dodatkowo konserwować. Jeżeli nasady posiadają możliwość regulacji, przepływu, należy regularnie sprawdzać ich skuteczność i poddawać ewentualnej regulacji.

Podsumowanie

 • Podstawowym warunkiem do stosowania nasad kominowych jest zapewnienie dopływu powietrza zewnętrznego do mieszkań i dobrego stanu technicznego przewodów kominowych.
 • Przed instalacją nasady kominowej należy wykonać inwentaryzację i ocenę stanu technicznego przewodów kominowych.
 • Po instalacji nasady kominowej należy dokonać jej odbioru przez osobę do tego uprawnioną.
 • W przypadku zastosowania ruchomych nasad kominowych (samonastawnych i obrotowych) należy zapewnić bieżącą kontrolę części ruchomych nasad oraz umożliwić kominiarzowi czyszczenie i kontrolę kominów.
 • Źle dobrana lub nieprawidłowo eksploatowana nasada kominowa ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

dr inż. Krzysztof Drożdżol, mistrz kominiarski

Literatura:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.

[2] PN-B-10425:1989 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.

[3] Drożdżol K., „Zasady wykonywania kominów ponad dachem”, „Inżynier Budownictwa” 4/2014, s. 104-107.

[4] http://wentylacja.org.pl

[5] Zbigniew A. Tałach, „Kominy i systemy kominowe w klasyfikacji UE” (https://www.instalator.pl/2015/12/kominy-i-systemy-kominowe-w-klasyfikacji-ue/).

[5] Zbigniew A. Tałach, „Jestem za, a nawet przeciw… żywotne kominy. Metalowe systemy kominowe, https://www.instalator.pl/2015/04/jestem-za-a-nawet-przeciw-ywotne-kominy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij