Lokalne systemy kanalizacyjne, zwykle projektowane tylko dla średnich ilości przepływów, nie są w stanie w krótkim czasie odebrać nagłych, bardzo intensywnych opadów, z którymi mamy coraz częściej do czynienia.

W rezultacie powstaje nowe ukryte ryzyko dla właścicieli i operatorów budynków: przepływ wsteczny w kanalizacji, tzw. cofka. Cofnięcie się wody w kanalizacji następuje, gdy woda z sieci kanalizacyjnej zostanie z powrotem wepchnięta do połączonych instalacji podziemnych. W normalnych warunkach przekroje rur zapewniają niezbędną głębokość zalewania, aby niezawodnie odprowadzać ścieki.

Urzadzenia przeciwalewowe ABCViegaIII18-1

Jednakże gdy występują wąskie gardła, kanały mogą szybko osiągnąć swoje limity pojemności w warunkach zwiększonego zapotrzebowania na intensywne opady. Może to mieć daleko idące konsekwencje. Przy spiętrzeniu w systemie odwadniania poziom wody podnosi się aż do przelania się w pierwszym możliwym miejscu. Ten poziom wysokości – z reguły będący górną powierzchnią ulicy – jest nazywany poziomem spiętrzania.

Wracająca woda, dostająca się poprzez rury kanalizacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, powoduje zalanie i uszkodzenie podłóg, mebli, urządzeń elektrycznych i innych artykułów gospodarstwa domowego. W rezultacie pomieszczenia mieszkalne muszą być czyszczone, osuszane i odnawiane.

Urządzenia przeciwzalewowe firmy Viega

W takich przypadkach zamknięcia zwrotne Viega są bezpiecznym i ekonomicznym sposobem na niezawodne zabezpieczenie pomieszczeń umieszczonych poniżej poziomu zalewania przed zagrożeniami przepływu zwrotnego i odzyskanie ich jako powierzchni użytkowej.

Viega oferuje cztery różne produkty zabezpieczające przeciw zalaniem.

W przypadku zasuw zwrotnych wybór produktu zależy od rodzaju ścieków przepływających przez zabezpieczenie w kierunku przepływu do kanału. Ścieki niezawierające fekaliów są często określane mianem „ścieków szarych“ (np. odpływ z prysznica lub pralki). Ze ściekami z zawartością fekaliów („ścieki czarne“) należy liczyć się wtedy, gdy podłączone są przewody transportujące fekalia z pisuarów lub toalet.

Sperrfix – to zasuwa w wykonaniu poziomym (typ 2) oraz jako syfon (typ 5).

Można ją stosować jako:

  • pojedyncze zabezpieczenie do ochrony zlewozmywaków, misek zlewowych i umywalek pod poziomem spiętrzenia,
  • zabezpieczenie zbiorcze do jednoczesnej ochrony kilku obiektów,
  • zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym do ochrony dopływu wody ściekowej z wanien lub natrysków.

Optifix 3 (typ 5)

to odpływ podłogowy jest wyposażony w dwa automatyczne zamknięcia robocze oraz jedno zamknięcie ręczne. Prace konserwacyjne i czyszczenie nie sprawiają żadnych problemów dzięki możliwości wyjęcia elementów wewnętrznych. Przez dopływ DN 70 istnieje możliwość podłączenia dodatkowych elementów, które będą zabezpieczone przed spiętrzeniem.

Zasuwy Grudnfix (typ 2) do ścieków niezawierających fekaliów

wyposażone są w dwa automatyczne zamknięcia robocze oraz jedno zamknięcie ręczne. Klapy zwrotne są automatycznie zamykane przez powstające ciśnienie spiętrzenia, chroniąc w ten sposób znajdujące się za nimi odwadniane obiekty. Możliwe jest późniejsze przezbrojenie na Grundfix Plus do ścieków zawierających fekalia.

Grundfix Plus Control (typ 3) do ścieków zawierających fekalia.

Powstające spiętrzenie jest wykrywane przez czujnik, który zamyka silnikiem klapą zwrotną. Otwarcie po zaniknięciu spiętrzenia następuje także automatycznie. Aktualny stan pracy jest sygnalizowany na wyświetlaczu. Przy zamykaniu klapy dodatkowo nadawany jest sygnał akustyczny. Grudnfix Plus jest odporny na zalanie i dzięki temu może być stosowany także na zewnątrz budynków. Zasuwę można stosować w przewodach kanalizacyjnych wykonanych z PVC-U lub PP DN 100, 125 lub 150, którymi odprowadzane są ścieki komunalne o temperaturze do 95°C. W przypadku innych rur, np. kamionkowych lub żeliwnych, należy stosować odpowiednie kształtki przejściowe. Zasuwa Grundfix Plus-Control spełnia wymagania określone w normie PN-EN 13564 dla typu 3 z dwoma przegrodami.

Wymagania prawne dla budynków

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami w § 124 znajduje się zapis: Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach.

Urzadzenia przeciwalewowe ABCViegaIII18-4

Łukasz Szypowski

Viega Sp. z o.o.

58 66 24 998

665 425 611

lukasz.szypowski@viega.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij