Wpływ na poczucie komfortu (dobrego mikroklimatu wewnętrznego) ma temperatura, jej dystrybucja, wilgotność, prędkość powietrza, oświetlenie, poziom hałasu oraz elementy wyposażenia pomieszczenia jak meble czy kolor ścian.

W Polsce obowiązuje kilka standardów, norm na podstawie których można sklasyfikować jakość powietrza: PN-EN ISO 7730 Ergonomia środowiska termicznego (…), PN-EN 13779 Wentylacja budynków niemieszkalnych (…) oraz PN-EN 15251 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego (…).

Jakość środowiska wewnętrznego ma duży wpływ na wydajność uczniów i studentów. Rekomendowane temperatury w klasach zgodnie z Dyrektywą 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków pokazano w tabeli.

Wentylacja-z-odzyskiem-ciepla--Alnor236tabela

R.J. de Dear i G.S. Brager zaproponowali kalkulacje wewnętrznej temperatury komfortu na podstawie wzoru:

Tcon= A + B * Tout,

gdzie: Tout to średnia miesięczna temperatura zewnętrzna, A i B to stałe.

Obliczone wartości temperatury komfortu kształtują się

  • dla Polski: Tconf = 13,5ºC + 0,54 * 13ºC = 20,4ºC
  • dla Hiszpanii: Tconf = 13,5ºC + 0,54 * 25ºC = 27ºC

Widać, że dla różnych stref klimatycznych poziom komfortu temperaturowego może być bardzo różny. Zresztą potwierdzają to badania D.A. Krawczyk i K. Gładyszewskiej-Fiedoruk, podczas których przeprowadzono ankietę wśród studentów Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Cordobie. Przy zmierzonych temperaturach w klasach (pokazanych na wykresie) większość hiszpańskich studentów określiła warunki mikroklimatu jako „zimne” lub „za zimne”. Mimo, że temperatury tam zaobserwowane były o ok 2ºC wyższe niż w Polsce.

Wentylacja-z-odzyskiem-ciepla--Alnor236wykres.png

Wspomaganie grawitacji

Bez względu jaki jest akceptowalny lub rekomendowany poziom komfortu w pomieszczeniu, często wentylacja grawitacyjna jest niewystarczająca, aby go osiągnąć. Budynki polskich szkół datują swoje powstanie 20-30 lat temu. Często wymagają renowacji i kompleksowych remontów. Ważne jest, żeby na w kosztorysach budowlanych znalazł się rozdział poświęcony wentylacji. Przykładowo system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (materiały) w średniej wielkości klasie o powierzchni ok. 100 m2 może kosztować już od 12 tys zł netto.

Nie jest to duża cena za komfort i za odpowiednią jakość powietrza. Tym bardziej, że w tym bilansie ekonomicznym nie uwzględnia się kosztów społecznych chorób wywołanych przez środowisko, bezpośrednich kosztów leczenia i rehabilitacji, zmniejszenia wydajności pracy, wpływu środowiska wewnętrznego na wartość rynkową budynku, niszczenia materiałów wykończeniowych i sprzętów pod wpływem zanieczyszczeń. Pamiętajmy też, że nauczanie nie jest dobrowolne. Czyli dzieci i młodzież w celu realizacji obowiązku szkolnego spędzają 15-20% czasu w budynkach, w dużym zagęszczeniu i zbyt niskiej intensywności wentylacji lub przy jej całkowitym braku. Oprócz zagrożeń zdrowotnych, nieprawidłowa wentylacja obniża sprawność i koncentrację, co bezpośrednio wpływa na efektywność nauki.

Ponadto termomodernizacja budynków w Polsce w latach 90. XX wieku, w tym budynków szkolnych, doprowadziła -zgodnie z założeniami – do doszczelnienia budynków i obniżenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie. Niestety pojawiły się za to problemy mikrobiologiczne, zbyt duża wilgotność, pleśń, gdyż zaburzyła się cyrkulacja powietrza, która w dużym stopniu odbywała się właśnie poprzez nieszczelne okna czy niedoskonałe izolacje, które były źródłem kompensacji dla wentylacji naturalnej. W takich przypadkach wentylacja mechaniczna, a przynajmniej hybrydowa, jest niezbędnym środkiem naprawczym.

Mnogość rozwiązań technicznych, systemy centralne i decentralne, systemy okrągłych czy prostokątnych kanałów wentylacyjnych z różnych materiałów – wszystko dostępne jest w Alnor Systemy Wentylacji.

Artur Kołacz

Pytanie do…

Dlaczego system wentylacji z odzyskiem ciepła warto zastosować w budynkach szkolnych?

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij