W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania całego systemu kanalizacji w budynku powinno się przewidzieć i zaprojektować jego wentylację.

Zakończenia pionów kanalizacyjnych powinny być wyprowadzone ponad konstrukcję budynku i powinny być zlokalizowane tam, gdzie zapachy i opary wydobywające się z systemu kanalizacyjnego nie będą przedostawały się do wewnątrz budynku.

Głównym przewodem wentylacyjnym podłączonym do pionu kanalizacyjnego jest pion wentylacyjny. Jego zadaniem jest ograniczenie wahań ciśnienia w konkretnym pionie kanalizacyjnym. Prawidłowa praca całego dobrze zaprojektowanego i wykonanego systemu kanalizacyjnego zależy w bardzo dużym stopniu od jego napowietrzania.

Głównym zadaniem napowietrzania jest utrzymanie w określonych granicach nadciśnienia i podciśnienia występującego w przewodach. Wysysanie wody z zamknięć wodnych w instalacjach wyposażonych w wywiewkę może wystąpić również w sytuacjach:

  • wykonania podejścia kanalizacyjnego ze zbyt małą średnicą przewodów,
  • wykonania podejścia o zbyt dużej długości (ponad normę) i zastosowania kształtek powodujących więcej niż trzy zmiany kierunku przepływu ścieków.

Zawory napowietrzające – jak to działa?

Zawory napowietrzające to urządzenia, które umożliwiają dopływ powietrza do systemu kanalizacyjnego, lecz uniemożliwiają jego wypływ z systemu. Stosowane są w celu ograniczenia wahań ciśnienia wewnątrz kanalizacji sanitarnej. Napowietrzacze wykorzystywane do wentylowania podejść kanalizacyjnych lub urządzeń w systemach kanalizacyjnych (I, II, III, IV) powinny być zgodne z normą PN-EN 12380:2005. Wszystkie nasze napowietrzacze są szczelne w stanie zamkniętym i działają niezawodnie w określonych zakresach temperatur pod warunkiem, że są one zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta. Zawór napowietrzający działa bardzo podobnie jak zawór zwrotny.

Gdy w przewodach kanalizacyjnych panuje ciśnienie normalne, pozostaje on zamknięty, a ruchoma część (elastyczna membrana) spoczywa na gnieździe. W przypadku powstania podciśnienia podczas przepływu wody w podejściu kanalizacyjnym unosi się ona do góry, a powietrze z otoczenia zasysane jest do wnętrza pionu. Po wyrównaniu z obu stron ciśnień dysk opada na gniazdo pod własnym ciężarem i ponownie zamyka przewód. Zawór ulega zamknięciu i pozostaje w takim stanie aż do momentu wystąpienia kolejnej różnicy ciśnień między instalacją a otoczeniem.

Zawór podczas swojej wieloletniej eksploatacji nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Jedyną czynnością serwisową, którą należy wykonać co pewien okres, jest czyszczenie otworów wlotowych z pajęczyn i owadów. Urządzenia nie wolno montować w punktach trudnodostępnych bez wystarczającego dopływu powietrza oraz w miejscach narażonych na bardzo niskie temperatury i dewastację.

Gromadząca się w przewodach para wodna mogłaby spowodować przymarznięcie gumowej uszczelki do gniazda i jego nieprawidłową pracę. Urządzenie należy montować wyłącznie w pozycji pionowej z maksymalnym odchyleniem od pionu wynoszącym 5%. Średnica napowietrzacza powinna być równa, większa lub bardzo zbliżona do średnicy przewodu, do którego będzie on podłączony.

Nie należy redukować średnicy przewodu napowietrzającego! Urządzenie montuje się nieco powyżej ostatniego przyboru sanitarnego. Podczas wyboru miejsca montażu należy zwrócić uwagę, aby urządzenie nie miało bezpośredniego kontaktu z przepływającymi ściekami.

Uwaga na odległości

Minimalne zalecane długości pionowego odcinka prostego w przypadku podłączenia do przyborów są następujące:

  • miska ustępowa (podejście) – 15 cm
  • pion nad stropem – 15 cm.

Przy podłączeniu bocznym każdy napowietrzacz musi być tak podłączony, aby powierzchnia uszczelniająca gniazdo zaworu znajdowała się przynajmniej 100 mm ponad leżącą rurą połączoną z zaworem. Zastosowanie zaworu eliminuje ryzyko przecieku w wypadku złego uszczelnienia wywiewki połaci dachowej oraz zabezpiecza instalację przed zamarznięciem.

W przypadku zatkania się pionu – poprzez wyjęcie napowietrzacza – istnieje możliwość bezpośredniego wprowadzenia spirali hydraulicznej do wnętrza i jego udrożnienia. Zagadnienie prawidłowego napowietrzania pionów kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). Zgodnie z § 125 pkt 2 (Rozdział 2. „Kanalizacja ściekowa i deszczowa”) nie jest wymagane wyprowadzenie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne pod następującymi warunkami:

  1. zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń,
  2. wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:

a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym,

b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych budynku.

Zawory napowietrzające – nowe konstrukcje

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i instalatorów – firma McAlpine opracowała nowe rozwiązania konstrukcyjne zaworów napowietrzających. Dzięki bardzo prostej konstrukcji opartej na działaniu grzybka zaworu zawieszonego na specjalnej nierdzewnej sprężynie udało się wyprodukować serię zaworów napowietrzających o niezawodnej konstrukcji, a przy tym dużo niższej cenie.

Prowadzone prace badawcze w firmie doprowadziły do skonstruowania zaworów napowietrzających, które są odpowiedzią na oczekiwania instalatorów. Obudowa zaworów wykonana jest z tworzywa ABS o bardzo wysokiej jakości i wytrzymałości oraz stali nierdzewnej i gumy. Specjalnie dobrana sprężyna otaczająca trzpień grzybka dociąga go od dołu do gniazda. W przypadku powstania podciśnienia w instalacji grzybek opada na dół, pokonując niewielki opór sprężynki, co powoduje wprowadzenie powietrza do korpusu zaworu.

Zawory do rur (MP47-30) o średnicy 110 mm i przepustowości powietrza 30 l/sek. posiadają w korpusie specjalną siatkę ze stali nierdzewnej zabezpieczającą przed owadami, których obecność w korpusie mogłaby zakłócić jego szczelność i prawidłową pracę. Zawory wyposażone są w uszczelkę pięciolistkową wykonaną z gumy.

Takie rozwiązanie pozwala na zamocowanie zaworu na bosym końcu przewodu kanalizacyjnego oraz w gnieździe kielicha. Wykorzystanie zbędnych końcówek rur bez kielicha obniża koszty wykonania całej instalacji. Takie rozwiązanie konstrukcyjne pozwoliło na znaczną obniżkę kosztów produkcji, co przełożyło się na znacznie niższą cenę produktu finalnego. Zawór należy po prostu wcisnąć w bosy koniec rury przyciętej na odpowiednią długość. Napowietrzacz jest w klasie A1.

W naszej ofercie handlowej znajdują się również produkowane i sprawdzone od wielu lat w instalacjach zawory napowietrzające do rur o średnicy 110 mm starszego typu, np. HC47 (z uszczelką wargową), HC47-48 (montowane w kielichach z uszczelką na wcisk). Oferujemy również niezawodny zawór zaciskowy o średnicy 50 mm do zamontowania na bosym końcu rury HC48 oraz o średnicy 40 mm – HC50. Obydwa zawory posiadają bardzo dużą przepustowość i są również w klasie A1.

zawory_napowietrzajace-McAlpine_2

Zawory o średnicy 50 mm (MP50) powinny być montowane w kielichach rur kanalizacyjnych z uszczelką (na wcisk). W drugiej wersji konstrukcyjnej (zawór MP50-50C-PB) montuje się go na rurze za pomocą nakrętki zaciskowej z uszczelką. Zawór posiada przepustowość powietrza 9 l/s i jest w klasie A1. Wszystkie produkowane przez naszą firmę napowietrzacze pracują bardzo cicho. Jest to bardzo istotne szczególnie dla osób wrażliwych na hałas. Nasze produkty oparte są na 40-letnim doświadczeniu w ich produkcji. Większość produkowanych przez naszą firmę zaworów należy do klasy A1 (aż 7 modeli).

Do średnicy rur 50 mm oferujemy również niezawodne zawory zaciskowe produkowane przez naszą firmę od wielu lat o średnicy 50 mm do zamontowania na bosym końcu rury HC48 oraz o średnicy 40 mm – HC50. Obydwa zawory posiadają bardzo dużą przepustowość i są również w klasie A1.

W kolejnym artykule przedstawię trójniki oraz syfony do przyborów sanitarnych z zaworem napowietrzającym naszej marki.

Marek Siembor

www.mcalpine.pl

Fot. główne. Zawory napowietrzające o nowej konstrukcji MP47-30 oraz MP50.

Fot. 2. Zawory napowietrzające o sprawdzonej konstrukcji HC47.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij