Zespół do napełniania i uzupełniania instalacji Herz

Proces uzdatniania wody wodociągowej do wymagań instalacji centralnego ogrzewania nie jest prosty i zależy od wielu czynników.

Parametry jakościowe oraz ilościowe wody wodociągowej określają przepisy [1] oraz normy państwowe [2]. Analogiczna sytuacja była w przypadku parametrów technicznych wody do zasilania instalacji centralnego ogrzewania. Przedmiotowa norma [3] określała parametry dla wody do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania oraz wody instalacyjnej.

Norma przeznaczona była do projektowania i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Bazowała na podstawowych wskaźnikach charakteryzujących wodę, określała wymagania oraz systematykę badań. Niestety została ona wycofana 7-go października 2015 roku, bez pozostawienia normy, która by ją zastępowała. Na dzień dzisiejszy brak krajowej normy w tym zakresie i należy się posiłkować normami zagranicznymi lub wytycznymi producentów urządzeń takich jak np. kotły lub/i komponentów instalacji centralnego ogrzewania.

Zespół do napełniania i uzupełniania instalacji do małych instalacji

Proces uzdatniania wody wodociągowej do wymagań instalacji centralnego ogrzewania nie jest prosty i zależy od wielu czynników. Podstawowymi są wymagania urządzeń i elementów instalacji oraz parametry techniczne wody z danej instalacji wody pitnej (tzw. wody świeżej). O ile wymagania instalacyjne można z pewnym przybliżeniem ujednolicić, to jakość wody wodociągowej jest sprawą indywidualną danej instalacji wodociągowej i zależy od źródła wody. Dlatego podstawą do doboru stacji do uzdatniania wody jest analiza fizyczno-chemiczna świeżej wody oraz przewidywana wydajność jej poboru.

W praktyce dla małych instalacji centralnego ogrzewania stosuje się uproszczone rozwiązanie polegające na zastosowaniu zunifikowanych zespołów do napełniania instalacji zawierających oprócz zaworu antyskażeniowego złoże do uzdatniania wody wodociągowej na cele grzewcze. Należy zastrzec, że uzdatnianie wody wodociągowej z wykorzystaniem zunifikowanego złoża nie zawsze jest wystarczające. Dotyczy to sytuacji, gdy wody pobierana ze studni lub wodociągu, która zawiera nietypowe składniki mineralne lub ich specyficzną kombinację.

Firma Herz wprowadziła na rynek zespół napełniania i uzdatniania instalacji c.o. serii 0321, 0322 przeznaczony do małych instalacji centralnego ogrzewania (Rys. 1).

Zespoł do napełniania Herz 0321, 0322

Rys. 1. Zespół napełniania i uzdatniania instalacji c.o. Herz serii 0321, 0322

Wymiary montażowe zespołu do napełniania Herz

Tab. 1. Wymiary montażowe zespołu napełniania i uzdatniania instalacji

Zespół napełniania i uzdatniania instalacji c.o. Herz serii 0321, 0322

Zespół napełniania i uzdatniania instalacji c.o składa się z dwóch podstawowych elementów tj. zespołu przyłączeniowego oraz złoża do uzdatniania. Zespół przyłączeniowy zawiera armaturę odcinającą po stronie wejścia i wyjścia wody, zawór antyskażeniowy klasy BA, reduktor ciśnienia z manometrem oraz wodomierz. Armaturę odcinającą tworzą zawory kulowe do odcięcia zespołu napełniania po stronie wejścia i wyjścia w celach serwisowych.

Reduktor ciśnienia służy do zadania minimalnego ciśnienia w zasilanej instalacji. Zawór antyskażeniowy służy do skutecznej separacji zasilanej instalacji centralnego ogrzewania od instalacji wodociągowej oraz do ukierunkowania przepływu. Wodomierz ma za zadanie kontrolę ilości wprowadzanej wody do instalacji oraz do weryfikacji poziomu zużycia złoża uzdatniającego. Złoże do uzdatniania wody znajduje się w pionowych walcowych pojemnikach (kartridżach). Kartridże są wymienne i dostarczane są w dwóch wielkościach. Mniejszy o nr katalogowym I 0321 10 do pracy ciągłej oraz większy o nr katalogowym I 0322 00 do pierwszego napełnienia instalacji.

Złoże do uzdatnniania

Rys. 2. Praca złoża do uzdatniania wody

W wymiennych kartridżach znajduje się mieszanka jonowowymienna złóż żywicy oraz stabilizator pH. W trakcie przepływu wody wodociągowej przez złoże, następuje jej uzdatnienie. Kartridże do napełniania są jednostkami demineralizacji w systemach uzupełniania wody grzewczej zgodnie z VDI 2035. Kartridż do pierwszego napełniania zawiera mieszankę żywic jonowymiennych oraz stabilizator pH, głównie demineralizuje wodę oraz jednocześnie alkalizują ją do pH pomiędzy 8.2 a 8.7, w wyniku czego jej twardość jest redukowana do mniej niż 0.5° z resztkowym przewodnictwem poniżej 100 μS/cm. Jony powodujące korozję takie jak chlorek oraz siarczan są również usuwane, zapewniona jest trwała ochrona przed korozją bez udziału inhibitorów chemicznych.

Parametry techniczne stacji do pracy ciągłej I 0321 10:

 • Ciśnienie nominalne: 10 bar
 • Maksymalna temperatura pracy: 65 °C
 • Maksymalna chwilowa temperatura pracy: 80 °C
 • Czynnik: woda sieciowa
 • Pojemność zasobnika 4000° dh x litr
 • Pozycja instalacji: pozioma

Parametry techniczne stacji do pierwszego napełnienia I 0322 00:

 • Ciśnienie nominalne: 6 bar
 • Maksymalna temperatura pracy: 50 °C
 • Czynnik: woda sieciowa
 • Pojemność zasobnika 5000° dh x litr
 • Pozycja instalacji: dowolna
 • Maksymalny przepływ: 8 l/min
 • Przyłącze: Dn20

Grzegorz Ojczyk

www.herz.com.pl

Literatura:

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

2) PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999

3) PN-C-04607:1993 – Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości wody”

Prenumerata Magazynu Instalatora

Jedna myśl na temat “Zespół do napełniania i uzupełniania instalacji Herz

 • 22 listopada 2017 o 13:29
  Permalink

  Bardzo fajny pomysł, pełna profeska i ułatwienie życia dla instalatora i jego klientów (…). Gdyby artykuł nie był sponsorowany możaby bylo wspomnieć o tym jak samemu stworzyć taki „zespół”. Czy ktoś ma pomysły co można użyć na taki wymiennik jonowymienny?? może najprościej korpus 10″ z wkładem zmiekczającym?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij