12 800 mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci w 2017

Rok 2017 był dla fotowoltaiki, w porównaniu do innych rynków OZE bardzo udany. To właśnie przyrost mocy w instalacji fotowoltaicznej był największy spośród pozostałych sektorów odnawialnych źródeł energii w 2017 roku. Po raz pierwszy w historii przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w ciągu jednego roku był wyższy od przyrostu mocy w instalacjach wykorzystujących energię wiatru.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV oddaje do analizy raport pt. „Polski rynek fotowoltaiczny w liczbach”.

35 mikroinstalacji fotowoltaicznych dziennie

Według danych zebranych przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, tylko w 2017 roku, do polskiego systemu elektroenergetycznego zostało przyłączonych ponad 12 800 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 83,3 MWp. Łącznie, w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 27 752 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym na przestrzeni ostatnich lat wykazuje wyraźny trend wzrostowy. W każdym kolejnym roku przyłączanych jest coraz więcej mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W 2013 roku instalowano średnio jedną instalację na 9 dni. W 2017 roku, dziennie powstawało takich systemów 35. Przyjmując, że w Polsce jest około 5 mln zamieszkałych budynków jednorodzinnych, instalacja fotowoltaiczna znajduje się na co 180 domu.

Historyczny przyrost mocy w mikroinstalacjach fotowoltaicznych!

Analogicznie do liczby przyłączanych rok do roku mikroinstalacji, rośnie moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym. W 2017 roku, łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych wzrosła o 83,3 MW, osiągając poziom 176MW. Wzrost na poziomie 83,3 MW ciągu jednego roku to najwięcej w historii.

Ponad 47 tysięcy domów może być zasilane energią z mikroinstalacji PV!

Według danych jakimi dysponuje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, mikroinstalacje fotowoltaiczne działające w Polsce na stan 31 grudnia 2017 r. są w stanie wygenerować ponad 164,8 GWh energii elektrycznej. Od kilku lat zauważa się znaczący wzrost produkowanej energii przez mikroinstalacje PV. W 2017 roku nastąpił prawie 2 krotny wzrost produkowanej energii w stosunku do roku poprzedniego. Przyjmując, że średniej wielkości gospodarstwo domowe potrzebuje rocznie 3 500 kWh energii, to pracujące w Polsce mikroinstalacje fotowoltaiczne są w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię 47 085 takich obiektów. Przyjmując, że gospodarstwo domowe zużywa rocznie około 8000 kWh energii elektrycznej (np. gdy system grzewczy opiera się na gruntowej pompie ciepła) to polskie mikroinstalacje fotowoltaiczne są w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię 20 610 tych budynków.

Mikroinstalacje widoczne w polskim systemie elektroenergetycznym!

Krajowe zużycie energii elektrycznej regularnie rośnie. W 2010 roku było ono na poziomie 156 TWh podczas gdy w 2017 roku wzrosło do 168,7 TWh. Biorąc pod uwagę roczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowanie na energię wynosił w 2017 roku 0,1%. W ciągu ostatnich 5 lat, moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wzrosła z 38,4 GW do 43,3 GW. Udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym był zauważalny dopiero od 2014. Pod koniec 2017 roku kształtował się na poziomie 0,4%.

Stosunek mikroinstalacji fotowoltaicznych do pozostałych systemów PV w Polsce

Łączna moc dużych instalacji i mikroinstalacji fotowoltaicznych, o mocy ponad 40 kW, które przyłączono do sieci w 2017 roku wyniosła 8,65 MW. To o około 20 MW mniej niż w rok wcześniej – w 2016 roku przyłączono do sieci 28,07 MW analogicznych instalacji.

Analizując rok 2017 zauważono, że moc przyłączona do sieci w dużych i małych systemach fotowoltaicznych była około 10 razy mniejsza niż moc zainstalowana w tym czasie w mikroinstalacjach.

Podsumowując, łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym pod koniec 2017 roku wyniosła 282,2 MW, w tym 107,75 MW w systemach małych i dużych oraz 174,5 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowią zatem 62% mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce, przy 38% udziale systemów małych i dużych.

Najważniejsze informacje, które warto wyciągnąć z raportu:

  • W 2017 roku do polskiej sieci elektroenergetycznej zostało przyłączonych ponad 12 800 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 83,3 MWp.

  • Łącznie, w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 27 752 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

  • Skumulowana moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych na koniec 2017 roku wynosiła 174,5 MW.

  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne działające w Polsce na stan 31 grudnia 2017 r. są w stanie wygenerować ponad 164,8 GWh energii elektrycznej.

  • W 2017 roku, średni koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosił 4 810zł netto, czyli o około 515 zł netto/kWp mniej niż w roku 2016.

  • Biorąc pod uwagę roczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowanie na energię wynosił w 2017 roku 0,1%, a ich udział w mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym wyniósł 0,4%.

  • Łączna moc małych i dużych instalacji fotowoltaicznych, o mocy ponad 40 kW, które przyłączono do sieci w 2017 roku wyniosła 8,65 MW. To o około 20 MW mniej niż w rok wcześniej – w 2016 roku przyłączono do sieci 28,07 MW analogicznych instalacji.

  • Podsumowując, łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym pod koniec 2017 roku wyniosła 282,2 MW, w tym 107,75 MW w systemach małych i dużych oraz 174,5 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

  • W 2017 roku po raz pierwszy w historii przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w ciągu jednego roku był wyższy od przyrostu mocy w instalacjach wykorzystujących energię wiatru.

Fot. z arch. Hewalex

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij