Prawidłowa praca kanalizacji z produktami McAlpine – zawory napowietrzające

W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania całego systemu kanalizacji w budynku powinno się przewidzieć i zaprojektować jego wentylację. Zakończenia pionów kanalizacyjnych powinny być wyprowadzone ponad konstrukcję budynku i powinny być zlokalizowane tam, gdzie zapachy i opary wydobywające się z systemu kanalizacyjnego nie będą przedostawały się do wewnątrz budynku.

Prawidłowa praca kanalizacji – całego dobrze zaprojektowanego i wykonanego systemu kanalizacyjnego – zależy w bardzo dużym stopniu od jego napowietrzania. Głównym zadaniem napowietrzania jest utrzymanie w określonych granicach nadciśnienia i podciśnienia występującego w przewodach. Najlepszym rozwiązaniem jest zawór napowietrzający. Wysysanie wody z zamknięć wodnych w instalacjach wyposażonych w wywiewkę może wystąpić również w sytuacjach:

 • wykonania podejścia kanalizacyjnego ze zbyt małą średnicą przewodów;
 • wykonania podejścia o zbyt dużej długości (ponad normę) i zastosowaniu kształtek powodujących więcej niż trzy zmiany kierunku przepływu ścieków.

Zawór napowietrzający – jak to działa?

Zawór napowietrzający jest urządzeniem, które umożliwia dopływ powietrza do systemu kanalizacyjnego, lecz uniemożliwia jego wypływ z systemu. Stosowany jest w celu ograniczenia wahań ciśnienia wewnątrz kanalizacji sanitarnej. Napowietrzacze wykorzystywane do wentylowania podejść kanalizacyjnych lub urządzeń w systemach kanalizacyjnych (I, II, III, IV) powinny być zgodne z normą PN-EN 12380: 2005. Wszystkie nasze napowietrzacze są szczelne w stanie zamkniętym i działają niezawodnie w określonych zakresach temperatur, pod warunkiem że są one zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta.

Zawór napowietrzający działa bardzo podobnie jak zawór zwrotny. Gdy w przewodach kanalizacyjnych panuje ciśnienie normalne, pozostaje on zamknięty, a ruchoma część (elastyczna membrana) spoczywa na gnieździe. W przypadku powstania podciśnienia podczas przepływu wody w podejściu kanalizacyjnym unosi się ona do góry, a powietrze z otoczenia zasysane jest do wnętrza pionu. Po wyrównaniu z obu stron ciśnień dysk opada na gniazdo pod własnym ciężarem i ponownie zamyka przewód. Zawór ulega zamknięciu i pozostaje w takim stanie aż do momentu wystąpienia kolejnej różnicy ciśnień między instalacją a otoczeniem. Zawór podczas swojej wieloletniej eksploatacji nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Jedyną czynnością serwisową, którą należy wykonać co pewien okres, jest czyszczenie otworów wlotowych z pajęczyn i owadów.

Zawór napowietrzający – tak nie można!

Urządzenia nie wolno montować w punktach trudnodostępnych bez wystarczającego dopływu powietrza oraz w miejscach narażonych na bardzo niskie temperatury i dewastację. Gromadząca się w przewodach para wodna mogłaby spowodować przymarznięcie gumowej uszczelki do gniazda i jego nieprawidłową pracę. Urządzenie należy montować wyłącznie w pozycji pionowej z maksymalnym odchyleniem od pionu wynoszącym 5%. Średnica napowietrzacza powinna być równa, większa lub bardzo zbliżona do średnicy przewodu, do którego będzie on podłączony. Nie należy redukować średnicy przewodu napowietrzającego! Urządzenie montuje się nieco powyżej ostatniego przyboru sanitarnego. Podczas wyboru miejsca montażu należy zwrócić uwagę, aby urządzenie nie miało bezpośredniego kontaktu z przepływającymi ściekami.

Ważne odległości

Minimalne zalecane długości pionowego odcinka prostego w przypadku podłączenia do przyborów są następujące:

 • miska ustępowa (podejście) – 15 cm
 • pion nad stropem – 15 cm.

Przy podłączeniu bocznym każdy napowietrzacz musi być tak podłączony, aby powierzchnia uszczelniająca gniazdo zaworu znajdowała się przynajmniej 100 mm ponad leżącą rurą połączoną z zaworem. Zastosowanie zaworu eliminuje ryzyko przecieku w wypadku złego uszczelnienia wywiewki połaci dachowej oraz zabezpiecza instalację przed zamarznięciem. W wypadku zatkania się pionu poprzez wyjęcie napowietrzacza istnieje możliwość bezpośredniego wprowadzenia spirali hydraulicznej do wnętrza i jego udrożnienia. Zagadnienie prawidłowego napowietrzania pionów kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). Zgodnie z § 125 pkt 2 (Rozdział 2. „Kanalizacja ściekowa i deszczowa”) nie jest wymagane wyprowadzenie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne pod następującymi warunkami:

 1. zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń,
 2. wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:

a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym,

b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych budynku.

Trójniki z zaworem napowietrzającym

W naszej ofercie znajduje się seria trójników zaciskowych z zaworami napowietrzającymi podejścia kanalizacyjne. Są to konstrukcje przystosowane do zamocowania na rurach o średnicy 32 mm (VP32T), 40 mm (VP40T) oraz 50 mm (VP50T – fot. 1). Często zdarza się, że istnieje konieczność wykonania podejścia wodociągowego oraz kanalizacyjnego do pojedynczego przyboru sanitarnego usytuowanego w znacznej odległości od wentylowanego pionu kanalizacyjnego (w odległości powyżej 3 m). Pomieszczenia te najczęściej zlokalizowane są na parterze lub w piwnicy budynku.

Zawory napowietrzajace McAlpine240szara-1
Zawory napowietrzające

Obowiązujące w Polsce normy narzucają nam stosowanie dodatkowego pionu wentylacyjnego lub wykonanie specjalnego, mało estetycznego obejścia pod sufitem w celu podłączenia się do istniejącego pionu. Jeżeli nie ma możliwości zainstalowania na końcu podejścia kanalizacyjnego zaworu napowietrzającego, można wykonać dodatkową ,,wcinkę” na przewodzie kanalizacyjnym i zainstalować tego typu trójnik ułatwiający odprowadzenie ścieków. Montaż tego urządzenia ma również na celu zabezpieczenie zamknięć wodnych w syfonach przed ich wysysaniem i przedostawaniem się gazów kanałowych do pomieszczenia. Trójnik należy zainstalować w miejscu, gdzie ścieki nie będą zalewały zaworu napowietrzającego.

Inne produkty z zaworem napowietrzającym

Często zdarza się, że konieczne jest wykonanie podejścia wodociągowego oraz kanalizacyjnego do pojedynczego przyboru sanitarnego usytuowanego w znacznej odległości od wentylowanego pionu kanalizacyjnego. Pomieszczenia te najczęściej zlokalizowane są na parterze lub w piwnicy budynku (gabinety lekarskie, sklepy). Obowiązujące w Polsce normy narzucają nam stosowanie dodatkowego pionu wentylacyjnego lub wykonanie specjalnego, mało estetycznego obejścia pod sufitem w celu podłączenia się do istniejącego pionu. Działania te mają na celu zabezpieczenie zamknięć wodnych w syfonach przed ich wysysaniem i przedostawaniem się gazów kanałowych do pomieszczenia.

Często zleceniodawcy wymuszają na instalatorach, aby montowali oni sanitariaty w innych miejscach, niż powinny być zainstalowane. Przy tym nie zgadzają się na poważną ingerencję w pomieszczenie w celu przeprowadzenia dodatkowych rur kanalizacyjnych pod sufitem lub budowę nowego pionu kanalizacyjnego. Zastosowanie pojedynczego zaworu napowietrzającego do pionów kanalizacyjnych jest pewnym rozwiązaniem, lecz może być mało estetyczne dla użytkownika. Najlepsze jednak – z punktu widzenia estetyki, kosztów montażu i pracochłonności – jest zainstalowanie specjalnego syfonu do przyborów sanitarnych z zaworem napowietrzającym. W ofercie dla umywalek proponujemy trzy konstrukcje syfonów z zaworem napowietrzającym. Są to:

 • 5130 PF – syfon umywalkowy butelkowy 1 i 1/4″ x 32 mm z napowietrznikiem bez zaworu spustowego o przepustowości 50 l/min
 • E31AVPF-3V – syfon umywalkowy butelkowy z napowietrznikiem i membraną zamiast zamknięcia wodnego, bez zaworu spustowego 1 i 1/4″ x 32 mm o przepustowości 50 l/min przy słupie 120 mm (nowość!)
 • syfon umywalkowy pionowy rurowy 1 i 1/4″ x 32 mm z zaworem napowietrzającym bez spustu o przepustowości 40 l/min przy słupie wody 120 mm

Do zamontowania pod zlewozmywakiem proponujemy syfony z napowietrzaczem o symbolu:

 • TP31VW50 – syfon zlewozmywakowy rurowy 1 i 1/2″ x 50 mm z podłączeniem pralki lub zmywarki, z napowietrznikiem, bez zaworu spustowego o przepustowości 60 l/min przy słupie wody 120 mm
 • 5135PF – syfon zlewozmywakowy butelkowy ,,duży” 1 i 1/2″ x 40 mm z napowietrznikiem, bez zaworu spustowego. Przeznaczony do zlewozmywaków gastronomicznych o przepustowości 53 l/min przy słupie wody 120 mm.

Uzupełnieniem oferty są specjalne przyłącza pralkowe i do zmywarek z zaworem napowietrzającym (fot. 2).

Zawory napowietrzajace McAlpine240fot2OKOK
Zawory napowietrzające HCWM50V.

Uwaga! Wszystkie zawory napowietrzające oraz zestawy odpływowe wyposażone w napowietrzacze powinny być tak zamontowane na instalacji, aby zawór napowietrzający był w pozycji pionowej!

Firma McAlpine gwarantuje Państwu wysoką jakość produktów w niskiej cenie. Mamy nadzieję, że będą one chętnie kupowane i montowane przez instalatorów. Pozwolą one na szybkie i niezawodne odprowadzenie zużytej wody do instalacji kanalizacyjnej przez wiele lat.

Marek Siembor

www.mcalpine.pl

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij