Niniejszy artykuł ma za zadanie wskazać najczęściej popełniane błędy podczas wyboru komina. Podpowiemy, w jaki sposób ich unikać.

Wybór odpowiedniego komina to jedno z wyzwań, przed którym staje inwestor w procesie budowlanym. Wszelkie błędy popełnione na etapie doboru, montażu czy eksploatacji mogą wpłynąć na trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania systemu odprowadzenia spalin.

Część pierwsza – trwałość komina

Pierwszą rzeczą, na jaką należy zwrócić uwagę, jest dobór odpowiedniego systemu do planowanego urządzenia grzewczego. W przypadku kominów metalowych destrukcja materiału, np. przepalenie czy korozja, będzie efektem nieprawidłowego doboru gatunku stali do panujących warunków eksploatacyjnych. Przykładem może być zastosowanie komina ze stali żaroodpornej do współpracy z urządzeniami na paliwa gazowe i olejowe (np. kotły kondensacyjne) zamiast komina ze stali kwasoodpornej oraz odwrotnie – komina ze stali nierdzewnej do współpracy z kotłem na węgiel czy drewno. Efekty możemy zaobserwować na zdjęciu nr 1.

Komin i błedy montazowe-Checinski240-1
Zastosowanie komina ze stali żaroodpornej do współpracy z urządzeniami na paliwa gazowe i olejowe (np. kotły kondensacyjne) zamiast komina ze stali kwasoodpornej

Jednak funkcjonują również ceramiczne przewody dedykowane wyłącznie do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Takie kominy cechuje wysoka odporność termiczna, lecz ich zastosowanie do kotłów wytwarzających spaliny mokre może spowodować wykwity wilgoci o przykrym zapachu pojawiające się na ścianach obudowy.

Z podobnym zjawiskiem możemy mieć do czynienia nawet przy poprawnie dobranym kominie odpornym na wilgoć, w którym nie zapewniono odprowadzenia kondensatu. Kominy izolowane przeznaczone do odprowadzania spalin wilgotnych wymagają z reguły tzw. przewietrzenia, a jego niezapewnienie skutkuje tym co możemy zobaczyć na zdjęciu nr 2.

Komin i błedy montazowe-Checinski240-2
Komin – wykwity wilgoci o przykrym zapachu pojawiające się na ścianach obudowy.

Jednym z najczęstszych błędów montażowych powodujących pękanie wkładów ceramicznych jest brak zapewnienia wymaganej dylatacji między przewodem spalinowym, a jego obudową. Typowy przykład przymurowania elementu ceramicznego do betonowej obudowy przedstawia zdjęcie nr 3.

Komin i błedy montazowe-Checinski240-3
Przykład przymurowania elementu ceramicznego do betonowej obudowy

Część druga – bezpieczeństwo

Dość częstym błędem jest niezachowanie odległości od łatwo zapalnych elementów konstrukcyjnych. Zgodnie z wymaganiami §265.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 0,15 m. Zachowanie odległości jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo w razie ewentualnego pożaru sadzy.

Część trzecia – eksploatacja

Za problem typowo eksploatacyjny z całą pewnością możemy uznać zjawisko cofania się spalin ujawniające się pod postacią częstego wydymiania z palenisk w kotłowniach na paliwa stałe lub przy kominkach (zjawisko takie może dotyczy również kanałów wentylacyjnych). W przypadku ciągu wstecznego w kominie z podłączonym kotłem gazowym będziemy mieli do czynienia z automatycznym wyłączaniem pracy kotła. Przede wszystkim należy sprawdzić drożność komina oraz prawidłowość doboru przekroju i wysokości, nie tylko dla potrzeb kotła, ale również w odniesieniu do wysokości kalenicy i sąsiadujących przeszkód, np. wyższych budynków, drzew. Jeśli stwierdzamy, że nie tu leży przyczyna „cofek”, zdecydowanie należy sprawdzić, czy zapewniony został właściwy pod względem ilości dopływ świeżego powietrza niezbędnego do procesu spalania w komorze paleniskowej urządzenia grzewczego.

Również w przypadku nieprawidłowo działającej wentylacji wywiewnej należy sprawdzić, czy zapewniony został dopływ powietrza do pomieszczeń (wentylacja nawiewna). Jeśli i te działania nie wskazują na nieprawidłowości, możemy mieć do czynienia z wyjątkowo niekorzystnym wpływem wiatrów opadających (np. wiatr halny w Tatrach). Mimo zapewnienia prawidłowości projektowej (z punktu widzenia przepisów) do takich zjawisk dochodzi lokalnie w różnych regionach kraju. Jedynym ratunkiem w takich przypadkach wydaje się zastosowanie dodatkowych nasad zabezpieczających przed negatywnym działaniem wiatru montowanych na wylotach z przewodów kominowych. Dodatkową funkcją wielu dostępnych nasad jest wspomaganie ciągu w przewodzie kominowym. Wykorzystują one w tym celu siłę wiatru omywającego nasadę.

Brak ciągu w kominie

Kolejnym problemem może być brak ciągu w trakcie rozpalania w kominku. Uciążliwość ta jest widoczna z reguły wtedy, gdy przewód spalinowy jest mocno wyziębiony. W takim przypadku wkład spalinowy należy rozgrzewać stopniowo, a po jego rozgrzaniu problem sam zniknie i uzyskamy właściwy ciąg. Na początkowym etapie rozpalania należy stosować drobny i suchy opał zamiast większych polan (będących w początkowej fazie rozpalania raczej źródłem dymu, a nie temperatury).

Eksploatacja komina wymaga, aby w określonych odstępach czasu wykonywać przegląd kominiarski połączony z czyszczeniem, jeśli wymaga tego stan panujący w kominie. Zaniechanie tych czynności może skutkować nadmiernym odkładaniem się sadzy, co spowoduje zwężenie przekroju komina (zdj. nr 4) lub w skrajnym przypadku może być przyczyną pożaru sadzy. Aby uniknąć konsekwencji pożaru, przewody dymowe powinny być poddane okresowym przeglądom co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe raz na pół roku, a kanały wentylacyjne co najmniej raz w roku [1].

Komin i błedy montazowe-Checinski240-4
Efekt braku czyszczenia komina – nadmierne odłożenie się sadzy spowodowało zwężenie przekroju komina.

Częstym błędem popełnianym ma etapie budowy jest użytkowanie komina bez wymaganego dopuszczenia przez rejonowego mistrza kominiarskiego. Przed podłączeniem właściwego kotła podłącza się prowizoryczne urządzenia grzewcze o całkowicie odmiennych właściwościach niż docelowe źródło ciepła. Niejednokrotnie komin jest w takich przypadkach poddawany obciążeniom, dla których nie został przewidziany. Nieprawidłowości pracy komina mogą powstać również w wyniku eksploatacji kotła niezgodnie z wymaganiami zawartymi w DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej), np. poprzez stosowanie niewłaściwego paliwa lub niewłaściwych parametrów pracy kotła.

Część czwarta – gdzie szukać pomocy?

Powszechnie wiadomo, że największą kopalnią wiedzy jest Internet. Jednak gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo domowników, pomocy w przy rozwikłaniu niejasności i problemów należy szukać u specjalistów – w działach technicznych firm produkujących urządzenia grzewcze i kominy, a zwłaszcza u rejonowych mistrzów kominiarskich. Bardzo często niezbędne informacje, takie jak minimalna wysokość, przekrój komina czy sposób wentylowania pomieszczenia, w którym zlokalizowane jest źródło ciepła, możemy uzyskać w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia grzewczego. Wszelkie fora branżowe, choć stanowią ogromne źródło informacji, nie zawsze dostarczają rzetelnych informacji popartych przepisami, a jedynie opinie i przypuszczenia.

Żywimy głęboką nadzieję, że niniejszy artykuł poświęcony systemom odprowadzania spalin podniesie świadomość zagadnienia, jakim jest technika kominowa i jej znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników, oraz pozwoli eliminować błędy związane z projektowaniem, montażem i eksploatacją kominów w przyszłości.

Łukasz Chęciński

Jacek Tomczak

Literatura:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Inny artykuł na temat błędów kominowych mogą Państwo znaleźć tu: Komin – błędy w budowie i eksploatacji

2 myśli na temat “Jak unikać błędów podczas wyboru komina…

 • 6 września 2018 o 07:43
  Permalink

  Poproszę o wyjaśnienie co oznaczają określenia „stal żaroodporna” czy „stal kwasoodporna”. Gdzie w normie kominowej jest mowa o takim podziale? Jaki to gatunki stali?

  Odpowiedz
  • 17 września 2018 o 09:40
   Permalink

   Szanowny Panie
   Określenia „stal żaroodporna” i „stal kwasoodporna” mają bezpośredni związek z trybem pracy komina (suchym lub mokrym) lub inaczej rzecz ujmując, z temperaturą spalin. Pisząc o stali żaroodpornej mamy na myśli te kominy stalowe, które są przystosowane (i certyfikowane) do odprowadzania spalin o temperaturze przekraczającej 200°C. Na przeciwnym biegunie są te gatunki stali, które charakteryzują się odpornością na substancje wilgotne wytracające się ze spalin w procesie kondensacji. W tym przypadku odporność temperaturowa ma drugorzędne znaczenie, na pierwszym planie jest odporność na korozję. Warunki generowane przez urządzenie grzewcze powinny być punktem wyjścia do doboru odpowiedniego przewodu spalinowego/dymowego, bo ich właściwości chemiczne i fizyczne mogą się znacznie różnić i będą miały bezpośrednio przełożenie na trwałość zastosowanego rozwiązania. Zakres wymagań stawianych kominom metalowym szczegółowo określa norma PN-EN 1856-2 Kominy -Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki
   Z poważaniem
   Łukasz Chęciński

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij