Do bezpiecznego użytkowania łazienek i natrysków niezbędna jest właściwa instalacja zapewniająca skuteczne odprowadzanie wody z powierzchni posadzki.

Jej kluczowy element stanowią właściwie dobrane i odpowiednio zabudowany wpust prysznicowy – odpływ liniowy. Zwykle są to proste konstrukcyjnie urządzenia umożliwiające skuteczne odwodnienie powierzchni pod warunkiem jednak, że zarówno projekt instalacji, jak i jej zabudowa zostały wykonane prawidłowo i z dbałością o detale.

Brodzik z płytek warto wybrać, gdy zależy nam na łatwości dostępu do natrysku (np. w przypadku, gdy będą z niego korzystać osoby starsze i dzieci) oraz na indywidualnym charakterze łazienki. Takie rozwiązanie pozwala bowiem urządzić kabinę prysznicową w prawie każdym fragmencie pomieszczenia łazienkowego (np. w nietypowej wnęce lub w centralnym punkcie pomieszczenia), nie zaburzając walorów architektonicznych.

Pomyśl wcześniej

Na budowę brodzika z płytek dobrze zdecydować się już w fazie planowania inwestycji. Najlepiej bowiem, aby poziom posadzki w łazience był idealnie zlicowany lub nawet minimalnie niższy niż w innych pomieszczeniach mieszkalnych, a jednocześnie należy zachować pod brodzikiem wszystkie warstwy izolacyjne posadzki (termiczną, akustyczną, hydroizolację) oraz niezbędne przewody instalacyjne, jak ogrzewanie podłogowe czy podejścia do innych przyborów sanitarnych. Jeśli jednak decyzja o budowie brodzika z płytek zostanie podjęta nieco później, z pomocą mogą nam przyjść dostępne na rynku rozwiązania o bardzo niskiej, nawet 60 mm, wysokości. Zwykle wiąże się to jednak z ograniczeniem wysokości syfonu wpustu, a tym samym – szybszym jego wysychaniem.

Odpływ liniowy - widok na łazienkę
Odpływ liniowy – widok na łazienkę; Brodzik łatwo dostępny z zastosowaniem odpływu prysznicowego Linearis Compact (fot. M. Domurad, A. Kmieć).

Odpływ liniowy – wybór najlepszego rozwiązania

W obecnej ofercie rynkowej wybór rozwiązań jest bardzo szeroki: dostępne są odpływy punktowe, liniowe oraz ścienne. Wiele z tych rozwiązań można zabudować w sposób czyniący je prawie niewidocznymi, wyklejając ruszty płytkami zastosowanymi w pozostałej części pomieszczenia. Niektóre produkty dzięki fabrycznie zamontowanym w odpływach modułom LED mogą także pomóc w osiągnięciu ciekawych efektów oświetlenia pomieszczenia.

Poza walorami estetycznymi przy wyborze rozwiązania do łazienki kluczowym kryterium, na które powinno się zwrócić uwagę, jest możliwość wygodnego użytkowania i eksploatacji kabiny prysznicowej. Najistotniejsze kwestie stanowią tu szczelność oferowanego odpływu prysznicowego oraz możliwość czyszczenia syfonu. Należy zawsze wybierać rozwiązania umożliwiające łatwy dostęp do wnętrza wpustu i syfonu. Dobry produkt musi bowiem zapewniać bezpieczeństwo, szczelność i łatwość obsługi, począwszy od montażu, po codzienne użytkowanie i utrzymanie brodzika w czystości. Przeoczenie tych cech podczas wyboru rozwiązania może skutkować późniejszą, bardzo kłopotliwą i kosztowną, wymianą całego odwodnienia z powodu zapchania syfonu lub nieszczelności produktu.

Kołnierz

Warto także zwrócić uwagę na obecność kołnierza, który jest kluczowym elementem dla zapewnienia szczelnej hydroizolacji. Kołnierz powinien mieć min. 30 mm szerokości.

Jednym z najistotniejszych parametrów wpustów jest ich przepustowość. Parametr ten powinien być wyższy od wydajności zastosowanej wylewki prysznicowej. Wartość ta waha się w granicach 0,15-0,35 l/s. Minimalna wymagana normą wydajność wpustów powinna wynosić przy średnicy odpływu 32 mm – 0,4 l/s, przy odpływie 40 mm – 0,6 l/s, a przy wyższych średnicach – 0,8 l/s. Przepustowość niektórych dostępnych na rynku wpustów łazienkowych wynosi od 0,40 do 1,80 l/s.

Odpływ liniowy - przekrój
Odpływ liniowy – przekrój – wpust do niskiej zabudowy Ultraflache.

Odpływ liniowy – zabudowa wpustu

  • W trakcie montażu odwodnienia należy zabezpieczać wpust przed zanieczyszczeniami powstającymi podczas prac budowlanych. Niektórzy producenci dołączają do swoich wyrobów fabryczne osłony na czas budowy. Resztki zapraw klejów czy fug mogą bowiem skutecznie zmniejszyć przepływ w instalacji lub, poprzez ich nagromadzenie w syfonie, zmniejszać wysokość zamknięcia wodnego, powodując jego szybsze wysychanie.
  • Spadek posadzki w kierunku wpustu podłogowego w pomieszczeniach wilgotnych powinien wynosić minimum 2%.
  • Prawidłowo zamontowany ruszt wpustu powinien być umieszczony około 2 mm poniżej poziomu podłogi. Można go także zlicować z powierzchnią posadzki, jeśli brodzik zostanie z każdej strony ograniczony kabiną natryskową.
  • Połączenie odpływu z konstrukcją podłogi musi być wykonane w sposób szczelny i stabilny. Niedopuszczalne jest osiadanie wpustu, ani przesiąkanie wody wokół wpustu wgłąb posadzki.
  • Przygotowania do budowy brodzika należy rozpocząć od wykonania podejścia kanalizacyjnego. Rura kanalizacyjna najczęściej będzie mieć średnicę 50 mm, a jej spadek w kierunku pionu kanalizacyjnego nie powinien być mniejszy niż 2,5%. Podejście nie powinno być dłuższe niż 3 m, w przeciwnym razie należy zamontować dodatkowe odpowietrzenie, zawór napowietrzający lub zwiększyć średnicę rury odpływowej o 1 rozmiar – do 75 mm.
  • Przy podłączaniu odpływu do pionu kanalizacyjnego należy zachować różnicę wysokości pomiędzy trójnikiem na pionie a odpływem, która powinna być nie mniejsza niż wysokość zamknięcia wodnego w odpływie, najczęściej ok. 50 mm.
  • Po wykonaniu podejścia i warstw izolacji termicznej lub akustycznej wg indywidualnych potrzeb można przystąpić do wykonania wylewki posadzkowej.
  • Podłoga w brodziku musi być odpowiednio wyprofilowana i najlepiej, aby już na tym etapie wyprofilować spadek 2% w kierunku odpływu, wówczas montaż płytek będzie nieco łatwiejszy, a ilość zużytego kleju – mniejsza.
  • Spadki należy formować od zewnętrznych krawędzi brodzika w kierunku wpustu. Warto zastosować listwy dystansowe, które pomogą przy zachowaniu właściwego spadku i wysokości szlichty. Dystanse układa się, zaczynając od narożników brodzika do narożników zabudowanego odpływu, zachowując właściwy zapas do krawędzi rusztu na grubość hydroizolacji (ok. 1-2 mm), kleju do płytek i płytek (ok. 15 – 20 mm).
  • W przypadku zastosowania przy brodziku drzwi bez profili uszczelniających, które zawieszone są jedynie na bocznych okuciach, warto obniżyć poziom posadzki w brodziku o ok. 1 cm w stosunku do poziomu posadzki w pozostałej części pomieszczenia. Zapobiegnie to wydostawaniu się wody z brodzika przez powstałą pod drzwiami szczelinę.

Odpływ liniowy i hydroizolacja

Po zamontowaniu korpusu wpustu i całkowitym wyschnięciu wylewki należy starannie uszczelnić całą podłogę oraz ściany brodzika na szerokość co najmniej 50 cm od krawędzi brodzika, a w pionie najlepiej do samego sufitu.

Najpopularniejsze rozwiązanie stanowią masy hydroizolacje, które nakłada się w kolejnych warstwach przy pomocy pędzla, wałka lub pacy. Po nałożeniu na powierzchnię pierwszej warstwy, jeszcze przed jej wyschnięciem, wklejamy w nią kołnierz wokół odpływu i taśmy uszczelniającej. Najpierw należy zamontować taśmę na styku posadzki oraz ściany, a następnie w wewnętrznych narożach ścian wokół brodzika. Podobnie za pomocą specjalnych rozet należy zabezpieczyć podejścia do baterii natryskowej. Następnie należy pokryć taśmy kolejną warstwą hydroizolacji. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (czas schnięcia jest podany przez producenta) należy szczelnie pokryć ją drugą warstwą.

Wykończenie płytkami

Po wyschnięciu hydroizolacji można rozpocząć układanie płytek ceramicznych. Najważniejsze, aby zastosowane produkty, a w szczególności fuga, były wodoszczelne. Im mniejszy rozmiar płytek przeznaczonych na dno natrysku, tym łatwiej je układać, zachowując właściwy spadek. Najwygodniej stosować płytki o niewielkich wymiarach, np. 10 * 10 cm, lub mozaikę, ale antypoślizgowy gres lub płytki ceramiczne również się sprawdzą. Większe płytki wymagają z reguły cięcia poprzecznego dla uzyskania spadków kierunkowych i zastosowania tzw. koperty. Warto do brodzika wybierać płytki o jak najniższej nasiąkliwości (mniej więcej 3%).

Ze względu na częste i dość gwałtowne zmiany temperatur płytek do ich przyklejania należy używać wysokoelastycznych zapraw klejowych. Płytki ścienne powinny zachodzić na podłogowe, a ich ostatni rząd powinien zostać ułożony dopiero po zakończeniu posadzki. Podczas układania płytek trzeba zwrócić uwagę na estetyczne połączenie płytek i wpustu.

Odpływ liniowy
Odpływ liniowy – syfon suchy Multistop do odwodnień Linearis.

Przy wyborze fugi należy zwrócić uwagę na właściwe parametry zaprawy stosowanej do spoinowania, jak: elastyczność, chłonność, odporność na ściskanie i ścieranie.

Fuga epoksydowa

Całkowicie wodoszczelna jest fuga epoksydowa, którą warto stosować zwłaszcza przy powierzchniach z dużą liczbą spoin, np. wykończonych mozaiką. W przypadku zastosowania fug cementowych przepuszczających wodę należy stosować wpusty z dodatkowymi otworami do odprowadzania wody przesiąkającej. Wilgoć dość łatwo wnika bowiem przez fugi pod powierzchnię kafelek, ale dużo wolniej z tej przestrzeni odparowuje. Stagnująca woda prowadzi do zawilgocenia posadzki i jej degradacji oraz rozwoju grzybów. Może także z czasem doprowadzić do odbarwień warstwy wykończeniowej posadzki. Zastosowanie w takich przypadkach wpustu z otworami do wody przesiąkającej oraz spadków warstwy hydroizolacyjnej w kierunku wpustu pozwala odprowadzać do niego także wodę, która przedostała się już przez fugi, i ochronić posadzkę przed działaniem wilgoci.

Niezwykle ważnym etapem pracy jest również uszczelnienie krawędzi między płaszczyzną posadzki oraz płaszczyznami ścian, gdzie występują silne odkształcenia termiczne płytek.

Warto wybrać trwale elastyczny silikon sanitarny, którego kolor można obecnie dobrać do zastosowanej w całym natrysku barwy spoiny. Silikon ten musi być odporny na działanie pleśni i grzybów. Krawędzie spoiny należy wcześniej zabezpieczyć taśmą malarską, co ochroni płytki przed zabrudzeniami. Silikon należy aplikować nieprzerwanie małymi porcjami, nie pozostawiając pustych przestrzeni. Kształt spoiny można wyprofilować szpachelką lub gumowym kątownikiem zmoczonym wodnym roztworem mydła, usuwając nadmiar silikonu w kierunku od środka na zewnątrz spoiny.

Uwaga na błędy!

Do błędów najczęściej spotykanych przy projektowaniu i montażu wpustów należą niedopatrzenia dotyczące późniejszego bezproblemowego użytkowania łazienki. Klasycznym już przykładem jest brak właściwych spadków posadzki uniemożliwiający skuteczne odprowadzanie całej wody z powierzchni posadzki.

Na pracę wpustów decydujący wpływ ma prawidłowo zaprojektowana instalacja kanalizacyjna. Niewłaściwie dobrane średnice, zbyt długie odcinki podejść pomiędzy przyborami i pionami kanalizacyjnymi często skutecznie zakłócają prawidłową pracę syfonów. W przypadku łazienek rzadko używanych (np. przeznaczonych dla gości) oraz łazienek z ogrzewaniem podłogowym może się również pojawić problem wysychania wpustów, który prowadzi do wydobywania się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.

Na szczęście dla użytkowników powszechność tego problemu skłoniła producentów do opracowania awaryjnych rozwiązań w postaci tzw. syfonów suchych, które można zamontować w narażonym na wysychanie wpuście.

Anna Mikołajczak

Fot. z arch. Kessel.

Fot. główne. Odpływ prysznicowy Linearis Compact umożliwiający pełny dostęp do wnętrza korpusu i syfonu.

Przeczytaj także artykuł na temat montażu wpustów podłogowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij