W artykule przedstawię sposoby sterowania ogrzewaniem. Postaram się też odpowiedzieć na pytanie, jak usprawnić regulację układu instalacji grzewczej, wykorzystując do tego profesjonalne rozwiązania ESBE.

Gdy brakuje urządzeń regulujących zasilanie instalacji grzewczej, znacznie obniża się komfort użytkowania instalacji, ponieważ wymaga ona ciągłego nadzoru. Jakie są sposoby na wygodne sterowanie ogrzewaniem w domu? Jednym z łatwiejszych rozwiązań jest wyposażenie instalacji w sterownik zintegrowany z siłownikiem współpracujący z trzy- lub czterodrogowym zaworem mieszającym. Typ sterownika i jego dobór zależą od sposobu regulacji, wymagań użytkownika oraz rodzaju ogrzewania. Poniżej przedstawiamy przykładowe rozwiązania dopasowane do sposobu regulacji układu.

Sterowniki i regulacja stałotemperaturowa

Jest to najprostszy i najczęściej spotykany sposób regulacji instalacji. Regulacja stałotemperaturowa polega na utrzymaniu stałej, zadanej temperatury czynnika obiegu grzewczego, bez uwzględnienia warunków panujących na zewnątrz lub wewnątrz ogrzewanego budynku. Sterownik kontroluje temperaturę zasilania układu centralnego ogrzewania na stałym, zaprogramowanym poziomie.

Przy regulacji stałotemperaturowej najczęściej niezbędne jest zapewnienie dodatkowej strefowej regulacji, np. w postaci termostatów grzejnikowych, które ograniczą ilość oddawanego ciepła do rzeczywistego zapotrzebowania pomieszczenia lub trójdrogowego zaworu termostatycznego obniżającego temperaturę zasilania ogrzewania płaszczyznowego. Tego rodzaju sterownikiem stałotemperaturowym jest urządzenie ESBE serii CRA100. Poniżej przedstawiamy schemat instalacji z regulacją temperatury zasilania.

Schemat instalacji z regulacją temperatury zasilania - sterownik CRA100.
Schemat instalacji z regulacją temperatury zasilania – sterownik CRA100.

Sterowniki i regulacja według temperatury w pomieszczeniu

Ten sposób regulacji polega na kontroli temperatury w pomieszczeniu na podstawie odczytu z czujnika umieszczonego w module pokojowym. Moduł umieszczany jest w pomieszczeniu referencyjnym (reprezentatywnym). Zmiana temperatury w tym pomieszczeniu decyduje o zmianach temperatury zasilania całej instalacji centralnego ogrzewania. Do tego celu wykorzystuje się np. sterowniki temperatury pomieszczenia. Sterownik monitoruje zmiany temperatury w pomieszczeniu oraz może oddziaływać na inne urządzania w instalacji grzewczej, np. na źródło ciepła, pompę obiegową, zawór trójdrogowy itp.

Stosując regulację temperatury pomieszczenia, można wpływać bezpośrednio na pracę źródła ciepła, obniżając/podwyższając jego temperaturę, zmieniając temperaturę zasilania obiegu grzewczego przez wyłączanie/wyłączanie pompy obiegowej lub zamykając/otwierając zawór trójdrogowy. Powszechnie stosowanym urządzeniem monitorującym temperaturę pomieszczenia jest sterownik pomieszczenia, np. ESBE z serii CRB. Urządzenie to wyposażone jest w zegar tygodniowy dający możliwość zarządzania temperaturą.

Regulacja według temperatury w pomieszczeniu - sterownik ESBE z serii CRB.
Regulacja według temperatury w pomieszczeniu – sterownik ESBE z serii CRB.

Regulacja według temperatury pomieszczenia dobrze sprawdza się w małych obiektach (np. kawalerka) lub w obiektach o otwartej przestrzeni. W budynkach o większej powierzchni, z wieloma pomieszczeniami przy sterowaniu według temperatury pomieszczenia może dochodzić do przegrzewania lub niedogrzania niektórych pomieszczeń. Taka sytuacja może się zdarzyć, ponieważ sterownik pomieszczenia utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu, w którym został zamontowany. W takim przypadku należy się zastanowić nad dodatkową regulacją strefową – np. termostatami grzejnikowymi.

Sterowniki i regulacja pogodowa

Regulacja według temperatury zewnętrznej, zwana często regulacją pogodową, polega na zmianie temperatury zasilania czynnika grzewczego – w zależności od temperatury zewnętrznej – aby uzyskać żądaną temperaturę pomieszczenia. Zależność polega na tym, że im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura zasilania. To rodzaj zaawansowanego sterowania układem grzewczym, które wymaga minimalnego zaangażowania użytkownika do regulacji i ustawiania parametrów grzewczych. Przy takim sterowaniu temperatura zasilania układu wynika z tzw. krzywej grzewczej i zależy bezpośrednio od temperatury zewnętrznej.

Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej.
Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej.

Wpływ temperatury zewnętrznej na parametry instalacji zależy w dużej mierze od producenta sterownika – stosowane są zaprogramowane krzywe o różnym nachyleniu (do wyboru w zależności od potrzeb) lub np. sposób wykorzystywany w sterownikach CRC – jedna krzywa z możliwością dowolnego jej kształtowania przez użytkownika. Kształtowanie krzywej przez użytkownika polega na możliwości dowolnej korekty temperatury zasilania dla określonego przedziału temperatury zewnętrznej. Zakres temperatury zewnętrznej krzywej grzewczej podzielony jest na dziesięć części z możliwością osobnego ustawienia temperatury zasilania dla każdej z nich. W praktyce zamiast wybierać z kilku różnych krzywych właściwych dla danej temperatury zewnętrznej w łatwy sposób można dopasować krzywą do własnych potrzeb. Korektę standardowej krzywej wykonuje użytkownik, gdy odczuwa dyskomfort, a poprawka wpływa na przebieg krzywej znajdującej się wokół punktu korekty. Główna zaleta polega na tym, że użytkownik nie zmienia skomplikowanych nastaw lub wyboru krzywej grzewczej, a jedynie dokonuje korekty temperatury zasilania bez konieczności znajomości zasad regulacji układu grzewczego.

Ten sposób ma tę przewagę, że można w prosty sposób dostosować układ sterujący do specyficznych wymagań każdego budynku.

Sterowniki i regulacja inteligenta

Regulacja inteligenta to rodzaj sterowania łączący cechy sterowania powyższych metod. W układach grzewczych wykorzystywanych w większości domów można zastosować inteligentny sterownik w zaawansowany sposób realizujący sterowanie za pomocą zaworu mieszającego. Sterownik ESBE serii CRD realizuje inteligentny program kontroli temperatury w pomieszczeniu. Kontroluje on temperaturę wewnątrz pomieszczeń za pomocą modułu wewnętrznego z czujnikiem temperatury, ale koryguje też zapotrzebowanie ciepła w budynku w zależności od odczytu temperatury zewnętrznej. Jest to więc inteligentne połączenie sterowania pogodowego z kontrolą temperatury wewnętrznej. Sterownik CRD dodatkowo na bieżąco, bez udziału użytkownika, koryguje ustawienia krzywej grzewczej, tak aby w przyszłości była ona dostosowana do potrzeb budynku.

Regulacja inteligenta - sterownik CRD.
Regulacja inteligenta – sterownik CRD.

Jacek Wesołowski

Pytanie do…

W jaki sposób użytkownik może w prosty sposób korygować ustawienia krzywej grzewczej?

Rys. 1. Schemat instalacji z regulacją temperatury zasilania – sterownik CRA100.

Rys. 2. Regulacja według temperatury w pomieszczeniu – sterownik ESBE z serii CRB.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij