Od wielu lat na rynku obecnych jest sporo specjalistycznych rozwiązań z zakresu ochrony przed śniegiem i lodem. Warto zapoznać się z najbardziej popularnymi sposobami zabezpieczenia naszego mienia i zdrowia od następstw zimowej aury.

Oblodzone rynny, zasypane chodniki i wjazdy do garażu, zamarznięte rury w nieogrzewanych miejscach mogą stanowić spory problem, zwłaszcza gdy spieszymy się do pracy. Taki scenariusz nie musi być jednak naszym udziałem, jeśli wcześniej przygotujemy dom na przyjście zimowej aury. Od wielu lat na rynku obecnych jest sporo specjalistycznych rozwiązań z zakresu ochrony przed śniegiem i lodem – są to systemy przeciwoblodzeniowe. Warto zapoznać się z najbardziej popularnymi sposobami zabezpieczenia mienia i zdrowia od następstw zimowej aury.

Przeciwoblodzeniowe systemy ochrony ciągów komunikacyjnych

Wjazdy do naszych garaży, chodniki, schody wejściowe do budynków oraz tarasy stanowią łatwy kąsek dla zimowej pogody, jednak mamy tu do dyspozycji szeroki arsenał do walki z zalegającym śniegiem. Wielu producentów oferuje specjalne maty i przewody grzejne do odladzania zasypanych powierzchni.

Maty grzejne dostępne są w mocach 300 i 400 W/m² i doskonale nadają się do układania na chodnikach i dużych powierzchniach podjazdów. Możemy je również wykorzystywać w sytuacji, gdy chcemy wykonać instalację pod trakcje jezdne naszego pojazdu. Maty mają około 60 cm szerokości i dzięki temu idealnie nadają się do tego typu ułożenia. Pamiętać należy, że maty można rozcinać, aby nadać im właściwy kształt, nie należy jednak ciąć przewodu grzejnego.

Drugą grupą dedykowanych temu zastosowaniu produktów są przewody grzejne o mocach od 20 do 40 W/mb. Przewody układamy w takich odstępach, aby podobnie jak w matach uzyskać moc 300-400 W/m². Dodatkowo przewody grzeje idealnie nadają się do ogrzewania schodów (tu układamy ok. 4 przebiegów na jednym stopniu), pamiętać należy, aby znalazły się one również na płycie spocznikowej.

* Projektowanie

Przystępując do projektowania systemów, musimy uwzględnić po pierwsze powierzchnię, na której ułożymy systemy przeciwoblodzeniowe – musimy wziąć w tym miejscu pod uwagę dylatacje, które nie powinny być przecinane przewodami grzejnymi. Stosujemy zasadę jedna zdylatowana powierzchnia – jeden lub więcej obwód grzejny. Drugim aspektem w projektowaniu, jest rodzaj materiału wykończeniowego naszego podjazdu. Może to być wylewka betonowa – przewody lub maty powinny być ułożone maksymalnie 8 cm pod jej powierzchnią, kostka brukowa – tu urządzenia grzewcze umieszczamy w warstwie podsypki piaskowej min. 3-4 cm pod kostką brukową. Bardzo ważne jest, aby nie stosować izolacji termicznej, gdy nasz podjazd posadowiony jest na gruncie. Pozwoli to na uzyskanie mniejszych różnic temperatur pomiędzy powierzchnią podjazdu a gruntem rodzimym, co przełoży się wydatnie na zmniejszenie kosztów ekspoloatacyjnych.

* Sterowanie

System ten ma załączyć się automatycznie w chwili rozpoczęcia opadów. Składa się z jednostki sterującej umieszczonej w rozdzielni i czujników wilgoci i temperatury, które umieszcza się w polu grzejnym, w miejscu najbardziej narażonym na wystąpienie opadu śniegu.

Przeciwoblodzeniowe ogrzewanie rynien i rur spustowych

Zamarznięcie rynien i rur spustowych może doprowadzić np. do urwania elementów systemu, wnikania wody pod elewację i do pomieszczeń.

System ochrony składa się z przewodów grzejnych umieszczonych w rynnach i rurach spustowych. W zależności od rozmiarów rynien i rur spustowych zaleca się ułożenie podwójne lub potrójne w rynnach i pojedyncze lub podwójne w rurach spustowych. Większość producentów zaleca wykorzystanie przewodów grzejnych odpornych na promieniowanie UV o mocy 20-30 W/mb. Do wykorzystania mamy przewody stałooporowe i samoregulujace. Przewody samoregulujące zmieniają swoją moc w zależności od temperatury otoczenia, jednak i tak do prawidłowego działania systemu zaleca się wykorzystanie sterowania. Przewody mocujemy w rynnach za pomocą uchwytów do rynien, a w rurach spustowych uchwytami do rur. Jeżeli długość rury spustowej przekracza 6 mb, musimy zastosować element odciążający przewody w postaci linki z uchwytami.

* Projektowanie

Przystępując do projektowania ogrzewania rynien musimy uwzględnić strefę klimatyczną, w jakiej znajduje się obiekt, średnicę rynien i rur spustowych i oczywiście ich długość. W zależności od tych parametrów stosujemy odpowiednio 40-60 W w rynnach i 20-40 W w rurach spustowych. Bardzo ważne jest takie zaprojektowanie zasilania, aby sterownik był w ogrzewanej strefie budynku, termostaty są bowiem nieodporne na zmiany temperatury.

* Sterowanie

Podobnie jak w przypadku podjazdów – system ma autonomicznie reagować na wystąpienie opadów i wytopienie wody lodowej, więc i tu wykorzystujemy sterowniki z dwoma czujnikami – czujnik wilgoci montuje się w rynnie po południowej stronie obiektu, czujnik temperatury zaś na północnej fasadzie, gdzie temperatura jest zawsze najniższa. Taka konfiguracja pozwala załączyć ogrzewanie również w słoneczne dni, gdy przy ujemnej temperaturze operujące słońce wytapia śnieg z dachu, a zamarzająca woda może doprowadzić do oblodzenia rynien i rur spustowych.

Przeciwoblodzeniowe ogrzewanie rurociągów

Nieogrzewane rurociągi mogą w łatwy sposób paść ofiarą mrozów. W najlepszym wypadku po prostu będą niedrożne, w najgorszym – może dojść do ich rozszczelnienia. Rynek i tu nie zostawia nas samych sobie, proponując rozwiązania, które pozwolą spać spokojnie nawet w najcięższą zimę. Najprostszym sposobem jest umieszczenie na rurociągu przewodu grzejnego, który będzie się załączał, gdy temperatura mierzona pod izolacją rury spadnie do określonej temperatury.

Taką instalację możemy wykonać na wiele sposobów: najprostszym rozwiązaniem są gotowe zestawy przewodów grzejnych z wtyczką do gniazdka – zwykle są to przewody samoregulujące i w tym wykonaniu można je instalować z pominięciem termostatu. Drugim rozwiązaniem są przewody stałooporowe z wbudowanym na końcu termostatem, który załącza się w temp +5°C i wyłącza przy +10°C. Bardziej rozbudowane instalacje wymagają wizyty instalatora i wykorzystania profesjonalnych przewodów z serii profesjonalnej. W trudno dostępnych miejscach, pod izolacją i przy przechodzeniu rur przez przegrody wewnętrzne, możemy wykorzystać specjalistyczne przewody, które umieszcza się wewnątrz rurociągów – również z wodą pitną.

* Projektowanie

Dobierając ogrzewanie rur, musimy wziąć pod uwagę wiele parametrów. Najważniejsze z nich to średnica rury i materiał, z jakiego jest wykonana. Kolejnym czynnikiem jest grubość warstwy izolacji na rurociągu, gdyż od niej zależą straty ciepła, jakie musimy skompensować przewodami grzejnymi. W zależności od tych czynników dobieramy pojedyncze lub podwójne ułożenie wzdłużne przewodu na rurach na godzinie 7 i 5, tak aby wykraplająca się w wyniku kondensacji woda nie pozostawała w kontakcie z przewodami.

Na rurach wykonanych z tworzywa przewody układamy nie bezpośrednio, a na przyklejonej do rury taśmie aluminiowej, która zapewni większą powierzchnię rozchodzenia się ciepła i lepszy jego rozkład. Możliwe jest również spiralne ułożenie przewodów wokół rurociągu. Dobierając długość przewodów grzejnych, należy pamiętać, aby wszelkiego rodzaju mostki termiczne, takie jak zawory, kołnierze, zostały zabezpieczone dodatkową długością przewodu.

* Sterowanie

Czujniki umieszczamy na górze rury pod izolacją, a sam sterownik w zależności od rodzaju w rozdzielni, na rurociągu lub na ścianie.

Wszystkie zaprezentowane powyżej rozwiązania zapewnią maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu z zachowaniem minimalnych kosztów eksploatacji.

Arkadiusz Kaliszczuk

Systemy przeciwoblodzeniowe dostępne na rynku są opisane także w innych artykułach: Ochrona przeciwoblodzeniowa i Elektryczne przewody i maty grzejne

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij