SANHA oferuje kompleksowy i praktyczny serwis: wykwalifikowany personel, szkolenia produktowe, doradztwo techniczne wraz z infolinią oraz różnorakie formy wsparcia narzędziowego.

Na mocy zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami, dopuszcza się do stosowania łączenie przewodów instalacji gazowych w budynkach innymi sposobami niż tylko za pomocą złączek gwintowanych lub lutowanych lutem twardym, jak to było dotychczas. Paragraf 163 tego rozporządzenia w p. 1a oraz p.4 znajdziemy m.in. taki opis: „ (…) Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, jeżeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków.(…)”. Mowa tu o normie PN-EN 1775: 2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze do 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.

Mówiąc prościej zapis powyższy daje możliwość zastosowania nowoczesnych technik połączeniowych, w tym także techniki zaciskowej do łączenia instalacji gazowych w Polsce. Do tej pory praktyki takie stosowane były z powodzeniem tylko przez naszych południowych i zachodnich sąsiadów-instalatorów oraz w Skandynawii.

Szereg zalet jakie niesie ze sobą technika zaciskowa w jednej chwili staje się udziałem wszystkich, którzy zastosują ten sposób do łączenia przewodów w instalacji gazowych wykonanych z miedzi w budynkach mieszkalnych

Zaprasowywane złączki do instalacji gazowej – korzyści

Dla polskich instalatorów jest to niezwykle korzystne rozwiązanie. Niemal bezpośrednio pozwala bowiem skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań stosowanych jak dotąd tylko w instalacjach grzewczych, wodnych czy przemysłowych.

Złączki serii SANHA-Press Gaz z miedzi (seria 10000) oraz stopów miedzi (seria 11000) to grupa łączników instalacyjnych przeznaczonych do łączenia miedzianych rur w instalacjach gazowych na paliwa gazowe.

Obie serie będąc w programie produkcji koncernu SANHA zdobyły wielu zwolenników w krajach Europy i w Skandynawii. Od ponad dziesięciu lat złączki do instalacji gazowej produkowane w Polsce są sprzedawane i montowane m.in. w Niemczech i Czechach, gdzie wielu polskich instalatorów nabyło już sporego doświadczenia i wiedzy.

Aby spełnić wszystkie wymagania zawarte w cytowanych powyżej rozporządzeniu oraz w normie, nasze złączki do instalacji gazowej poddane zostały szczegółowym testom w laboratorium Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Pozytywne wyniki raportów z badań oraz drobiazgowa kontrola produkcji zaowocowały wydaniem Aprobaty Technicznej i stosownych certyfikatów INiG. Otworzyło to tym samym możliwość w pełni legalnego stosowania naszych złączek jako jednego z nielicznych producentów w Polsce.

Złączki do instalacji gazowej – znakowanie

Złączki SANHA-Press Gaz oznakowane są zgodnie z nowymi wymogami INiG, tak aby w sposób jednoznaczny można było określić lokalizację instalacji gazowej w budynku. Dobrze widoczny żółty kolor oznaczenia zawiera podstawowe parametry pracy instalacji, a więc maksymalne ciśnienie robocze do 5 barów oznaczone tu symbolem MOP5 (od ang. Maximum Operating Pressure) oraz drugi zakres temperaturowy – T2 (od -20 do +60°C).

Oprócz tego wszystkie złączki serii 10000 i 11000 wyróżnia charakterystyczny żółty o-ring z wulkanizatu typu HNBR (z ang. Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber), czyli mieszanki na bazie uwodornionego kauczuku akrylonitrylowego. Jest to kopolimer akrylonitrylu oraz butadienu z całkowitym lub częściowym uwodornieniem podwójnego wiązania komponentu butadienowego. Przez co sieciowanie nadtlenkowe poprzez podwójne wiązanie podnosi stabilność temperaturową i utleniającą. Materiały gumowe przygotowane w ten sposób charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz większą odpornością na ścieranie.

W zakresie temperatury od -30 do +150°C wykazują wysoką odporność na takie media jak: węglowodory alifatyczne tj. propan, butan, benzyna, oleje mineralne (olej smarowy, niektóre oleje i ciecze hydrauliczne; płyny hydrauliczne na bazie olejów mineralnych; paliwa dieslowskie; ozon; rozcieńczone kwasy, zasady i sole (nawet w podwyższonej temp.); mieszaniny glikoli z wodą do 150°C; kwaśne gazy. W ten sposób przygotowane i sprawdzone złączki SANHA-Press Gaz stają się niezwykle pomocnym i bezpiecznym narzędziem pracy dla instalatora. Jednym kompletem narzędzi może on teraz szybko i sprawnie wykonać niemal wszystkie instalacje w budynku mieszkalnym.

SANHA jako przedsiębiorstwo rodzinne od 50 lat kieruje się prostą zasadą: każda rura i każda złączka musi zapewniać klientowi absolutne bezpieczeństwo i praktyczne zastosowanie za rozsądną cenę. Wysokie wymagania, jakie firma sobie stawia przekładają się na renomę, jaką firma cieszy się wśród naszych zadowolonych klientów. Jako wysoko wyspecjalizowany producent systemów instalacyjnych, oferuje od ręki niezwykle szeroki asortyment wszystkich stosowanych technik instalacyjnych do każdego zastosowania. W ofercie znajdą Państwo zarówno sprawdzone techniki montażu, jak i rozwiązania innowacyjne. I dlatego: SANHA. Zawsze pasuje.

Korzyści ze stosowania produktów SANHA:

* Pełna kompatybilność narzędzi

Złączki systemowe SANHA, jako jedyne mogą być zaciskane wszystkimi oryginalnymi profilami zaciskowymi SA, M i V, na co SANHA daje pełną gwarancję. Eliminując pomyłki zyskujecie Państwo bezpieczeństwo oraz oszczędzacie czas i pieniądze.

* Duży asortyment

SANHA wykonuje systemy instalacyjne ze wszystkich dostępnych materiałów, w pełnej gamie rozmiarów przy zachowaniu najwyższej jakości. Asortyment, doradztwo, doświadczenie – od ręki do Państwa dyspozycji.

* Gwarantowane bezpieczeństwo

SANHA posiada wszystkie wymagane atesty i certyfi katy oraz umowy gwarancyjne. Z firmą SANHA zyskujecie Państwo pewność i bezpieczeństwo.

* Całodobowa obsługa

Jarosław Czapliński

tel. 76 857 32 02

Jaroslaw.Czaplinski@sanha.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij