Paweł Kostrzewa, współwłaściciel firmy PPH KOSTRZEWA produkującej ekologiczne systemy grzewcze na biomasę opowiada o programie „Czyste Powietrze”.

Kostrzewa Pawel 2019

W marcu upłynie pół roku funkcjonowania programu „Czyste Powietrze”. Właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany przestarzałego ogrzewania i termomodernizacji.

Na ile daje się odczuć zainteresowanie programem w kontekście zapytań o kotły c.o. na pelet?

Nasi klienci żywo interesują się możliwościami programu, o czym świadczy rosnąca z każdym dniem liczba zamówień. Jest tego tak dużo, że musieliśmy oddelegować kilku pracowników do obsługi klientów zainteresowanych programem. Wielu z nich potrzebuje kompleksowej obsługi, włącznie z przygotowaniem wniosku o dotację. Z racji tak dynamicznego rozwoju rynku oraz naszego przedsiębiorstwa poszerzamy sieć sprzedaży.

Zapraszamy do współpracy instalatorów i punkty handlowe dystrybuujące urządzenia grzewcze. Dysponujemy największym w kraju serwisem kotłów na biomasę. Na chwilę obecną posiadamy 200 zewnętrznych, autoryzowanych punktów serwisu technicznego.

Jak Pana firma przygotowała się do uruchomienia przez rząd programu „Czyste Powietrze”?

Jesteśmy gotowi od dawna. Od kilku lat nasze kotły są projektowane i produkowane na zgodność z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) dla kotłów na paliwo stałe. Już 33 z naszych modeli w przedziale mocy od 8 do 285 kW posiada certyfikat potwierdzający wymogi ekoprojektu wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą z Brna (Republika Czeska) oraz świadectwo badania na zgodność kotłów z całą normą PN EN 303-5:2012. Wszystkie kotły posiadają etykiety informujące o klasie energetycznej wyrobu, wypełniając obowiązek nałożony na każdego producenta przez prawodawstwo unijne.

Badania przeprowadziliśmy w jednostce zagranicznej, do czego zmusiła nas sytuacja, gdyż do tej pory żadna polska jednostka nie posiada akredytacji na ekoprojekt. Mamy jednak nadzieję, że Polskie Centrum Akredytacji już wkrótce ustali wymagania dla polskich jednostek w tym zakresie i będziemy mogli nowe modele kotłów badać już w Polsce.

Staramy się też możliwie szeroko promować rządowy program, nasi pracownicy są zorientowani w jego zasadach, wielu naszych dystrybutorów pomaga klientom w wypełnianiu wniosków.

Jak należy zatem badać urządzenia do „Czystego Powietrza”?

Ważny jest wybór jednostki oraz sama procedura badania. Kluczową sprawą jest zadbanie o to, aby powierzyć badanie jednostce posiadającej akredytację na badania pod kątem ekoprojektu. Takie jednostki prowadzą badanie według ściśle określonych procedur – jednym z najistotniejszych elementów jest równoległe badanie poboru prądu i emisji zanieczyszczeń. Tylko takie pomiary są źródłem wiarygodnych informacji o klasie efektywności energetycznej urządzenia. Urządzenie grzewcze na paliwa stałe powinny charakteryzować się zgodnością z całą normą PN EN 303-5:2012 i kolejnymi (a nie jedynie z fragmentami tej normy, co jest nadal powszechne w Polsce). Nasze kotły posiadają certyfikat na zgodność wyrobu z całą dyrektywą ekoprojektu w zakresie emisji, prądu, efektywności energetycznej i etykietowania urządzenia, kwalifikujący urządzenia do programu „Czyste Powietrze”.

Równie istotny jest obowiązek przebadania całego typoszeregu danego modelu – to daje pewność, że wszystkie urządzenia są jakości sygnowanej unijnym ekoprojektem. Wielu producentów nadal ogranicza się do zlecenia wyrywkowych badań.

Na co warto zwrócić uwagę, wnioskując o dotację na urządzenia w ramach programu?

Warto postawić na biomasę choćby ze względu na to, że do zakupu i montażu kotłów na pelet przysługuje wyższe dofinansowanie niż na węgiel i gaz. Maksymalne kwoty kosztów kwalifikowanych w przypadku zakupu i montażu tych urządzeń to odpowiednio 20 tys. zł, 10 tys. zł i 15 tys. zł. Kotły na pellet są praktycznie bezobsługowe, poza tym pelet to paliwo ekologiczne – jego spalanie niesie ze sobą minimalne emisje zanieczyszczeń oraz zerowy bilans CO2 – inaczej niż w przypadku paliw kopalnych, które podczas spalania powiększają emisję CO2. Unia Europejska zapowiada wstrzymanie dotacji urządzeń grzewczych na paliwa kopalne od roku 2021. Urządzenia na pelet będą dotowane.

www.kostrzewa.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij