Rywalizacja różnych metod uzdatniania wody przypomina niekończącą się „wojnę postu z karnawałem”. Porównując więc proponowane techniki, odwołamy się do arbitrów, jakimi są SANEPID i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH.

Duża część artykułów w „Magazynie Instalatora” dotyczy podgrzewania lub tłoczenia wody. A skąd woda znalazła się na Ziemi? Dwie hipotezy próbują to wyjaśnić. Pierwsza mówi o dysku protoplanetarnym, z którego uformował się Układ Słoneczny.

Aktywne wulkany uwolniły tzw. pierwotną wodę uwięzioną we wnętrzu Ziemi i zaczęła się zbierać na powierzchni. Jednocześnie obecny w atmosferze tlen łączył się z wodorem i tworzył parę wodną, która po skropleniu spadała na powierzchnię. Druga mówi o tym, że woda trafiła do nas wraz z kometami i asteroidami około 4 mld lat temu. Od tego momentu jej parowanie, skraplanie i nawilżanie powierzchni odbywa się w obiegu zamkniętym.

Woda – niezwykłe właściwości

Najbardziej zaskakujące jest to, że woda jest cieczą. Cząsteczki analogów z układu pierwiastków Mendelejewa, czyli wodorków (H2S, czy H2Te), są wyraźnie cięższe i w tych samych warunkach są gazami. „Prawidłowa” woda powinna zamarzać w temperaturze -90°C i wrzeć przy -70°C. Właściwa pojemność cieplna jest najwyższa z wszystkich substancji i wynosi c = 4,18kJ/(kg * K).

Dzięki temu morza i oceany są olbrzymimi zasobnikami ciepła, łagodząc wahania temperatury powietrza. Minimum c woda posiada w temperaturze około 37°C, co odpowiada temperaturze ciała człowieka. Wtedy reakcje biochemiczne przebiegają z największą intensywnością, a organizm posiada najdogodniejszy stan energetyczny. Inne niezwykłe cechy to m.in.:

 • duże wartości napięcia powierzchniowego i ciepła parowania;
 • obniżenie się temperatury zamarzania przy wzroście ciśnienia;
 • wzrost objętości o ok. 10% przy zamarzaniu.

Podstawową przyczyną tych niezwykłych właściwości umożliwiających życie na Ziemi jest obecność wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami wody. Mają one budowę dipolową z biegunem dodatnim i ujemnym. Struktura ta pozwala się im łączyć w asocjaty, z których powstają tzw. klastry.

Zdrowa twarda woda

Zastanawiając się nad metodą uzdatniania wody wodociągowej oprzemy się na opiniach instytucji powołanych do ochrony zdrowia.

Istotne opinie

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w całym kraju oraz wodociągi podkreślają podstawową rolę wapnia i magnezu w diecie. Są one nie do zastąpienia, a ich brak albo zbyt mała ilość prowadzi do powolnej degradacji organizmu. Oto dwie opinie z wielu.

 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni: „Twarda woda, traktowana jako zło przez producentów filtrów oraz zmiękczaczy, jest znacznie lepsza dla naszego organizmu od wody miękkiej. Woda pitna powinna zawierać przede wszystkim wapń i magnez, które stanowią o jej twardości, ale są niezwykle istotne dla ustroju człowieka. Woda poddana procesowi odwróconej osmozy (RO) nie powinna być spożywana przez ludzi nawet po zastosowaniu filtra mineralizującego”.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: „Twardość wody nie ma najmniejszego wpływu na tworzenie kamieni lub piasku w nerkach czy w woreczku żółciowym. Ich powstanie wynika z zaburzeń metabolizmu i nie ma żadnego związku z zawartością wapnia i magnezu w diecie. Wapń, główny składnik wpływający na twardość, nie ma żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie. Wody bardzo miękkie (poniżej 90 mg CaCO3 na dcm3) są szkodliwe dla człowieka. Z organizmu są wypłukiwane sole mineralne, co powoduje problemy z układem kostnym i zaburza prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego”.

Również stacje w Zgierzu, Zduńskiej Woli, Zamościu, wodociągi w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie czy Płocku, Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza piszą, że w typowej diecie Polaka brakuje 30% tych biopierwiastków – jeszcze przed zastosowaniem stacji zmiękczającej wodę metodą wymiany jonowej.

Zalety twardej wody

Ludzie korzystający z wody twardej mają na ogół niższe ciśnienie krwi, wolniejszy rytm serca i niższy poziom cholesterolu niż konsumenci wody miękkiej. Magnez zawarty w wodzie wchłania się 30 razy lepiej niż ten znajdujący się w pożywieniu. Badania prowadzone przez Państwowy Zakład Higieny na zwierzętach pojonych wodą pozbawioną minerałów potwierdziły jej niekorzystny wpływ na organizm. Nastąpił wzrost cholesterolu we krwi i stężenia elektrolitów w moczu.

W lutym 2014 roku Polska Agencja Prasowa podała informację pt. „Niedobór wapnia sprzyja rakowi jelita grubego” o badaniach wykonanych przez Uniwersytet Michigan (USA) – tytuł pracy: “Zebrafish help decode link between calcium deficiency and colon cancer. Przy zabiegach in vitro jedną z pierwszych czynności jest podanie pacjentom suplementów wapnia i magnezu.

Dr n. med. Jerzy Oleszkiewicz – pediatra, były dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza w Warszawie, opublikował pracę, w której stwierdził: „(…) stworzyłem ośrodek diagnostyki i terapii zaburzeń psychosomatycznych. Zorientowaliśmy się, że dzieci nadpobudliwe, nadruchliwe, z zaburzoną koncentracją mają obniżony poziom magnezu, a równocześnie podwyższony poziom ołowiu. Zostało udowodnione, że magnez prowadzi do oczyszczenia organizmu z ołowiu”.

Liczba chorób układu krążenia, tego typu nowotworu i zabiegów in vitro wzrasta co roku. Czy projektant lub wykonawca może zaproponować technologię uzdatniania wody wodociągowej, która nie będzie pogarszała stanu zdrowia klienta?

Jak dbać o wodę w instalacji?

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwrócił uwagę, że polskie prawo nie określa, kto jest zobowiązany do kontroli wody w instalacji wewnętrznej budynków wielomieszkaniowych. Minister Zdrowia 7.12.2017 r. wydał rozporządzenie. W paragrafie 4 ust. 4 określono miejsca pobierania próbek wody pozwalających na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz jakości wody w budynku mieszkalnym.

Nie wskazał jednak odpowiedzialnego za to podmiotu, a przecież przedsiębiorstwa wod.-kan. odpowiadają za jakość wody wyłącznie do głównego przyłącza w budynku. Za stan techniczny instalacji od tego miejsca do kranów w mieszkaniach odpowiada zarządca lub właściciel. W instalacji bez osadów nie ma wtórnego zanieczyszczenia wody.

Magnetyzery i ochrona instalacji – badania naukowe

Jednym ze sposobów ochrony instalacji i urządzeń przed osadami kamienia jest zastosowanie magnetyzerów. Zespół profesora E. Chibowskiego z UMCS z Lublina ponad 20 lat temu przeprowadził badania dotyczące wpływu stałego pola magnetycznego na układy zdyspergowane, a przede wszystkim na proces wytrącania się i osadzania węglanu wapnia.

Dokonano m.in. pomiarów kinetyki wytrącania się sedymentacji osadów, adhezji cząstek do powierzchni różnych ciał stałych oraz analizę osadzonych kryształów CaCO3. Stwierdzono, że stałe pole magnetyczne powoduje zmiany w szybkości zarodkowania i narastania kryształów węglanu wapnia oraz zmianę ich formy krystalograficznej z kalcytu na aragonit. We wszystkich układach pole magnetyczne powodowało zmniejszenie liczby osadzonych kryształów.

Magnetyzery – bezpieczne uzdatnianie

Nakładkowe, bezprądowe magnetyzery są montowane od ponad 20 lat na instalacjach stalowych z tworzywa i miedzi. Po otrzymaniu po raz czwarty (pierwszy raz w 1997 r.) Atestu Higienicznego PZH chronią małe i dużo instalacje przed osadami kamienia, biofilmem i tym samym wtórnym zanieczyszczeniem wody.

Łatwy dobór i to, że nie zmieniają składu chemicznego wody, czyni z nich urządzenie warte zainteresowania zamiast stacji zmiękczających. Te drugie potrzebują soli, prądu, tworzą ścieki oraz prawie całkowicie usuwają jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) do kanalizacji. Robią więc dokładnie to, czego nie zaleca SANEPID.

Na zdjęciu nr 1 pokazana jest instalacja wykonana z tworzywa terminala pasażerskiego lotniska Kraków-Balice o średnicy 160 mm i przepływie wody 17 m3/h. Od 1,5 roku nie ma uciążliwych osadów na armaturze łazienkowej wyposażonej w fotokomórki.

Magnetyzer_i_uzdatnianie_wody_w_instalacji
Magnetyzery – instalacja wykonana z tworzywa terminala pasażerskiego lotniska Kraków-Balice o średnicy 160 mm.

Na zdjęciu nr 2 stalowa instalacja o średnicy 88 mm we Wspólnocie Mieszkaniowej w Piasecznie. Magnetyzery zamontowane zostały na wodzie zimnej i cyrkulacji przed podgrzewaczem o pojemności 1200 litrów. Pierwszy raz od kilku lat nie ma problemów z uzyskaniem odpowiedniej temperatury ciepłej wody użytkowej. W podgrzewaczu nie ma bez osadów więc nie ma strat przy podgrzewaniu.

Magnetyzer_i_uzdatnianie_wody
Magnetyzery – instalacja stalowa instalacja o średnicy 88 mm we Wspólnocie Mieszkaniowej w Piasecznie.

Andrzej Rzepliński

Literatura:

 • 1. „Oceany z nieba”, „Świat Nauki” 4/2015.
 • 2. prof. S. Filin, „Niezwykłe właściwości zwykłej wody”, „Technika chłodnicza” 8/2005.
 • 3. PAP biuletyn naukowy 2014.
 • 4. prof. E. Chibowski, „Układy zdyspergowane”, UMSC, KBN.
 • 5. M. Drobnik, „Wpływ wody dejonizowanej na stan zdrowotny ludności”, roczniki PZH 53.2002.
 • 6. Materiały akra.pl

3 myśli na temat “Magnetyzery i uzdatnianie wody

 • 13 kwietnia 2019 o 10:26
  Permalink

  Witam
  opinie Sanepidu na temat zawartości minerałów w wodzie, a przy ich braku, szkodliwości takiej wody są trochę dziwne. Bo przyswajalność minerałów z wody w porównaniu z przyswajalnością z pokarmów stałych jest wielokrotnie niższa. A najważniejsza jest czystość wody, którą to kwestię stacje Sanepidu
  ostatnio pomijają.
  Czy mogliby Państwo podać źródła naukowe z badaniami potwierdzającymi wypłukiwanie przez tzw. miękką wodę minerałów z organizmu czyli jej szkodliwość dla organizmu.
  Bo nie mogę tego nigdzie znaleźć.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 17 kwietnia 2019 o 12:09
  Permalink

  Sanepidy od wielu lat piszą o zaletach twardej wody i nie jest to dziwne. Dbają o nasze zdrowie. Woda z wodociągu jest czysta i bezpieczna. Osady blokują natomiast magnetyzery.Poniżej tylko jedna praca, a proszę jeszcze zobaczyć materiały z Wojskowej akademii Technicznej pt. Magnez król życia. Bardzo ciekawe informacje z całego naukowego świata.
  Prace Naukowe Instytutu Gónictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 123
  Studia i Materiały Nr 34 2008
  Anna ADAMCZYK-LORENC – Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Zakład Geologii i Wód Mineralnych
  Monika DERKOWSKA-SITARZ – Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Zakład Geologii Stosowanej, Odwadniania i Ekologii
  ROLA SKŁADNIKÓW MINERALNYCH ROZPUSZCZONYCH W WODZIE
  PITNEJ NA ORGANIZM CZŁOWIEKA tylko część

  …”W latach 70. stwierdzono [4,9], że u osób pijących miękką wodę śmiertelność z powodu chorób serca jest o 20% wyższa, a spożywanie wody pozbawionej elektrolitów prowadzi do zmian stałości składu elektrolitowego płynu pozakomórkowego [4,1]
  ……Jednak składniki mineralne zawarte w wodzie są przez organizm przyswajane w znaczne większym stopniu, ponieważ są łatwo absorbowane w przewodzie pokarmowym. Mikroelementy w pokarmie występują przeważnie jako trudno rozpuszczalne i źle przyswajalne związki kompleksowe [4,8]. Magnez zawarty w wodzie wchłania się 30 razy lepiej niż zawarty w pożywieniu, dodatkowo proces przetwarzania żywności (np. gotowanie) powoduje 30-75% utratę tego pierwiastka. Znaczną utratę magnezu i innych pierwiastków powoduje również gotowanie z użyciem miękkiej wody.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007, nr 61, poz.417) w załączniku nr 4 wskazuje dolny zakres twardości wody na 60 mg CaCO3/dm3, natomiast magnezu na 30 mg/l. Woda poddana RO nie powinna być zatem spożywana przez ludzi, gdyż nie spełnia tych wymagań, nawet po zastosowaniu filtra mineralizującego.” Itd.
  Szczególnie aktywny jest Sanepid krakowski, bo wie że Małopolska jest najbogatszym w twarde wody regionem w Europie. Informacja Akademia Górniczo Hutnicza Kraków Pozdrawiamy

  Odpowiedz
 • 24 kwietnia 2019 o 13:37
  Permalink

  Polecam również pracę Michała Drobnika i Teresy Latour pt. Ocena wpływu wody dejonizowanej na poziom podstawowych elektrolitów we krwi i moczu zwierząt doświadczalnych Państwowy Zakładd Higieny Poznań.”… Obserwowany wzrost stężenia wapnia całkowitego w surowicy krwi szczurów może być następstwem działania parathormonu na tkankę kostną prze zwiększoną resopcję wapnia z kości. Jednocześnie następuje spadek gęstości masy kostnej… . Poziom wszystkich badanych elektrolitów w moczu (wapnia, magnezu,potasu i sodu) zwiększył się. Następowało zubożenie organizmu”.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij