Obiekty sakralne są budynkami które mają z założenia niezwykle bardzo długi czas użytkowania. Dlatego też wymagają zastosowania sprawdzonych produktów, zapewniających wieloletnią i bezawaryjną pracę.

Firma KISAN doskonale się wpisuje w to miejsce, mając już prawie 30 letnie doświadczenie w produkcji rur wielowarstwowych dla instalacji sanitarnych, jak również doświadczenie w postaci wiedzy merytorycznej zdobytej podczas realizacji bardzo dużej liczby budynków tego typu.

Obecne wymagania dla kościołów można pozyskać z normy PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. Opisano w niej sposób wykorzystania pomieszczeń, w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych.

Jako przykłady pomieszczeń podano magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych (bez szatni) i kościoły.

Ogrzewanie podłogowe dla kościoła – obliczenia

Według tej grupy pomieszczeń/budynków powinno się przyjmować w kościołach projektową temperaturę wewnętrzną na poziomie θint,i = 12°C. Jednakże inwestorzy zazwyczaj wolą instalację przygotowaną „z zapasem”, przyjmując temperaturę przy warunkach obliczeniowych na poziomie θint,i = 15 ÷ 16°C. Wcale nie oznacza to, że instalacja będzie kiedykolwiek pracować przy takim parametrze.

Obliczając całkowitą projektową stratę ciepła przestrzeni ogrzewanej musimy zastosować współczynnik poprawkowy dla wysokich przestrzeni ogrzewanych fh,i. Wartość tego współczynnika zależy od dwóch parametrów: wysokości przestrzeni ogrzewanej i rodzaju zastosowanego systemu ogrzewania. Współczynnik ten w skrajnych przypadkach, na przykład przy systemie ogrzewania konwekcyjnego wymuszonego, osiąga wartość na poziomie 1,60.

Ogrzewanie_podlogowe_dla_kościola_
Ogrzewanie podłogowe dla kościoła

Wtedy korygowana wartość całkowitej projektowej straty ciepła jest powiększona aż o 60%. Przekłada się to wprost na wymaganą moc, czyli konieczną wielkość źródła ciepła, a zatem również zużycie paliwa, dając po prostu większe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Tylko w przypadku zastosowania systemu ogrzewania podłogowego współczynnik poprawkowy wynosi 1,00, niezależnie od wysokości pomieszczenia.

A więc tylko ogrzewanie podłogowe nie wymusza przewartościowania zapotrzebowania na ciepło w budynku. Oczywiście wynika to z fizyki pracy ogrzewań podłogowych, gdzie mamy do czynienia w głównej mierze z oddawaniem ciepła na drodze promieniowania, a w mniejszym stopniu konwekcji. Dzięki temu ciepło nie ucieka nam do góry w przestrzenie nieużytkowe, pozostając w przestrzeni użytkowej.

Oszczędności eksploatacyjne

Ogrzewania podłogowe daje nam oszczędności eksploatacyjne, jednakże konieczne jest stosowanie się do zasad użytkowania wynikających ze specyfiki tego ogrzewania. Należy unikać całkowitego wyłączania instalacji i dopuszczenia do zbytniego wychłodzenia budynku.

Ogrzewanie budynku tylko i wyłącznie w dni „aktywne”, czyli niedziele, wygeneruje bardzo duże koszty wynikające z konieczności ogrzania posadzek do temperatury pozwalającej na skuteczne ogrzewanie budynku. Ze względu na duży zład w instalacji oraz dużą bezwładność ogrzewania podłogowego oczywiste jest, że proces ponownego nagrzewania jest długotrwały i kosztowny, ponieważ wymusza na źródle ciepła pracę z pełną mocą przez wiele godzin.

Stabilizacja klimatu

Ogrzewanie podłogowe dla kościoła w sposób ciągły, ale „niepełny” stabilizuje klimat wewnętrzny. W dni robocze tygodnia, ze względu na niższą frekwencję wiernych, możliwe jest utrzymywanie temperatury poniżej temperatury projektowej, zazwyczaj na poziomie 5 ÷ 8°C dla osiągnięcia oszczędności. Podniesienie temperatury do poziomu projektowej, czyli 12°C na dni „aktywne”, przy „ciepłej” instalacji ogrzewania podłogowego jest efektywne i ekonomiczne.

Wilgotność

Wilgotność bezwzględna X jest podstawowym parametrem określającym zawartość wilgoci w powietrzu [g/kg]. Jednakże to wilgotność względną parametryzowana w [%] jest wielkością właściwie opisującą warunki panujące w pomieszczeniu – wartość 100% określa punkt, gdy przy danej temperaturze powietrze nie jest już w stanie wchłonąć więcej wilgoci i pozostała wilgoć pojawia się w skroplonej postaci na powierzchniach, np. przegród i wyposażenia w pomieszczeniu.

Sytuacja ta ma miejsce podczas nabożeństw w zimne dni, gdy wierni oddają do powietrza dużą ilość pary wodnej w wydychanym powietrzu, a równolegle nie zwiększa się wystarczająco temperatura powietrza. Następuje wtedy wspomniane już wykraplanie wilgoci.

Ogrzewanie podłogowe dla kościoła
Ogrzewanie podłogowe dla kościoła – układanie rur

W przypadku gwałtownego ogrzewania powietrza wszelkiego rodzaju grzejnikami konwektorowymi z wymuszonym przepływem obniżamy w bardzo szybki sposób poziom wilgotności względnej, powodując gwałtowne przesuszanie się farb, drewna, tynków, czyli oddalamy się od punktu 100%.

Jednakże wszelkie zdobienia, malowidła i płaskorzeźby nie lubią gwałtownych zmian temperatury i zmian poziomu wilgotności względnej, bardziej preferują stabilny, „muzealny” klimat. I tutaj pomaga nam duża bezwładność ogrzewania podłogowego i idąca za tym stabilność temperatury, która pozwala na utrzymanie dzieł sztuki w dobrej kondycji.

Dylatacje

Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego istotne jest odpowiednie dylatowanie poszczególnych płyt grzewczych. Dylatacje powinny być zaplanowane w sposób jak najbardziej naturalny pomiędzy płytami, kolumnami. Należy również przestrzegać podstawowych zaleceń dla płyt grzewczych zawartych w normie dotyczącej ogrzewań podłogowych. Chodzi tu o maksymalną wielkość płyty grzewczej 40 m2, maksymalny stosunek boków 2:1, maksymalną długość dłuższego boku 8 m.

Ogrzewanie podłogowe dla kościoła – długość w pętli

Stosując rury wielowarstwowe firmy Kisan, należy pamiętać o maksymalnych długościach rur w pętlach grzewczych: dla rury o średnicy 16 x 2 mm maksymalną zalecaną długością jest 120 m, natomiast dla rury 20 x 2,25 mm długość ta wynosi 150 m.

Pozostałe elementy systemu Kisan, również produkowane w Polsce, takie jak złączki, rozdzielacze i układy mieszające, pozwalają na wykonanie sprawdzonej i bezpiecznej instalacji ogrzewania podłogowego.

Dział techniczny firmy chętnie udzieli pomocy w zakresie projektowania i wykonywania instalacji ogrzewań płaszczyznowych, dzieląc się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas zrealizowanych projektów.

Marcin Ciuchnowicz

Pytanie do…

W jaki sposób prawidłowo dobrać ogrzewanie podłogowe pracujące w obiekcie sakralnym?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij