Niniejszy artykuł poświęcony jest systemowi ogrzewania ściennego realizowanego w technologii suchej.

Określenie „suchy” wiąże się z technologią jego realizacji. Grzejnik ścienny jest wykonywany bez wykorzystywania tynku w postaci półpłynnej z dodatkami modyfikującymi.

W tradycyjnym systemie ogrzewania ściennego – mokrym – rura grzewcza jest mocowana do przygotowanej ściany i pokrywana warstwą tynku w taki sposób, iż po zakończeniu robót budowlanych stanowi integralną część przegrody budowlanej.

Ogrzewanie ścienne suche – podstawy

Ogrzewanie ścienne suche opiera się na prefabrykowanych płytach grzewczych mocowanych do ściany, analogicznie do systemu płyt gipsowo-kartonowych. Są to zasadnicze różnice pomiędzy systemami w zakresie technologii, ale nie jedyne.

System suchy ogrzewania ściennego opiera się na płytach systemowych gipsowo-włókowych o grubości 15 mm z wbudowanymi rurami grzewczymi. Są to rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowe z przekładką aluminiową, systemu PE-RT/Al/PE-HD.

Średnica zewnętrzna rury grzewczej wynosi 10 mm, grubość jej ścianki 1,3 mm przy grubości przekładki aluminiowej 0,2 mm. Przekładka aluminiowa w ściance rury grzewczej łączona jest doczołowo przez spawanie laserowe.

Ogrzewanie_scienne_panele
Rys. 1. Ogrzewanie ścienne – panele

Płyty gipsowo-włóknowe wzmacnianie są włóknami celulozowymi. W ten sposób powstają homogeniczne płyty o dużej gęstości. Płyty gipsowo-włóknowe są ogniotrwałe (F 30) i odporne na wilgoć. Rury wielowarstwowe są fabrycznie wprasowane w wyfrezowane rowki płyt.

Płyty grzewcze, zwane także panelami grzewczymi, przeznaczone są do bezpośredniego montażu na konstrukcji nośnej na ścianie, suficie lub podłodze. Panele są dostępne w wymiarach 2000 x 625, 2000 x 310 oraz 1000 x 625. Maksymalna temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekraczać 45°C.

Ogrzewanie ścienne suche – montaż

Płyty ogrzewania ściennego należy mocować na konstrukcji nośnej, odpowiedniej do zabudowy suchej wewnątrz budynku. Konstrukcję nośną stanowią listwy blaszane (analogicznie jak przy systemie montażu płyt gipsowo-kartonowych) lub drewniane mocowane pionowo do ścian.

Odległość pomiędzy listwami montażowymi winna wynosić połowę szerokości płyty, czyli 31,2 cm. Przestrzeń pomiędzy listwami mocującymi należy wypełnić materiałem izolacyjnym – sugerowana jest wełna mineralna w postaci sprasowanej. Płyty grzewcze mocuje się do konstrukcji oraz wzajemnie klei.

Ogrzewanie_scienne_montaz_do_sciany
Rys. 2. Ogrzewanie ścienne suche- montaż do ściany

Co kilka płyt należy zapewnić luz dylatacyjny ok. 3-5 mm. Przestrzeń dylatacyjną wypełnia się specjalną masą wypełniającą, która jest elastyczna. Maksymalna długość zestawu płyt bez dylatacji nie może przekraczać 8 m. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych nakładane jest z kartusza, którego nadmiar po wyschnięciu jest usuwany.

Dla właściwego stwardnienia wypełnienia szczelin dylatacyjnych wykorzystywana jest wilgoć zawarta w powietrzu. Materiał wypełniający absorbuje wilgoć, zachowując elastyczność, co powoduje jego tężenie, aby umożliwić minimalne przemieszczenia termiczne płyt.

Narzędzia i wkręty

Płyty są sprasowane pod ciśnieniem i mają ostre krawędzie. Do ich nacinania należy użyć ręcznej piły tarczowej. Płyty montowane są gładką stroną w kierunku pomieszczenia. Do mocowanie używa się systemowych wkrętów do szybkiego montażu o długościach 30 lub 45 mm. Dla listew stalowych wykorzystuje się wkręty o długości 30 mm, dla listew drewnianych – wkręty o długości 45 mm.

Zastosowane wkręty muszą mieć odpowiednią geometrię, kształt i skok gwintu, aby zapewniły odpowiednią wytrzymałość połączenia. Dla uniknięcia przypadkowego przewiercenia rury w płycie wkrętem podczas mocowania na płycie są trasowane wgłębienia. Niewykorzystane wgłębienia oraz miejsca mocowania po zakończeniu robót montażowych należy zaszpachlować.

Głębokość wgłębień jest taka, aby wkręt po zamocowaniu płyt był wpuszczony na głębokość około 2 mm. Po zaszpachlowaniu szczelin i otworów montażowych ściany grzewcze mogą być malowane, tapetowane, flizowane lub pokrywane cienką warstwą tynku. Płyty gipsowo-włóknowe należy układać w temperaturze powyżej +5°C. Kolejność czynności montażowych jest następująca: ułożenie płyt, wypełnienie szczelin dylatacyjnych i otworów, osuszenie pomieszczenia.

Ogrzewanie ścienne suche – łączenie w szereg

Płyty ogrzewania ściennego łączy się szeregowo (dwie lub trzy płyty systemowe), tak aby długość jednej pętli ogrzewania nie przekraczała 55 m. Każdą pętlę ogrzewania ściennego łączy się bezpośrednio do rozdzielacza i kolektora w szafce instalacyjnej, analogicznie jak pętle ogrzewania podłogowego.

Zalecane jest wykonywanie połączeń w układzie Tichelmanna. Płyty łączone są szeregowo za pomocą złączek zaprasowywanych i przyłączane bezpośrednio do rury rozdzielającej lub zbierającej o średnicy 20 mm.

Ogrzewanie ścienne suche – wydajność

Wydajność ogrzewanie ściennego zależy od temperatury czynnika grzewczego, jego ochłodzenia oraz temperatury pomieszczenia. Przykładowo, przy średniej różnicy temperatury między czynnikiem grzewczym a pomieszczeniem wynoszącej 15°C, dla temperatury zasilania 40°C, temperatury powrotu 30°C i temperatury pomieszczenia 20°C – wydajność znamionowa jednej płyty wynosi 92 W.

Ogrzewanie ścienne suche – w suficie albo podłodze

Płyty systemowe ogrzewania ściennego mogą być adaptowane do ogrzewania podłogowego lub sufitowego. W tym celu wykorzystuje się suchy jastrych powstały z połączenia dwóch płyt typu Fermacell o grubości 10 mm. Płyty jastrychowe układa się analogicznie jak przy ogrzewaniu podłogowym na listwach drewnianych ułożonych na podłodze, w rozstawie 31,2 cm.

Ogrzewanie_scienne_wersja_podlogowa
Rys. 4. Ogrzewanie podłogowe (A) i sufitowe (B) w systemie suchym [1, 2].

Przestrzeń pomiędzy listwami wypełnia się materiałem izolacyjnym. Do zespolonych płyt jastrychowych przyklejane i przykręcane są od góry płyty systemowe ogrzewania ściennego. Płyty jastrychowe pełnią funkcję nośną i wzmacniają pod względem mechanicznym płyty grzewcze. Okładzina (wykończenie) podłogi mocowana jest bezpośrednio do płyt grzewczych. Okładziny muszą być przystosowane do ogrzewania podłogowego.

Płyty grzewcze ogrzewania ściennego mogą być także wykorzystywane do ogrzewania sufitowego z tą różnicą, iż są one mocowane od spodu do konstrukcji nośnej przymocowanej do stropu ogrzewanego pomieszczenia. Konstrukcja nośna może być analogiczna jak przy montażu sufitów podwieszanych. Na płyty grzewcze w przestrzeni tak utworzonego sufitu podwieszanego należy ułożyć maty izolacyjne o grubości od 50 do 100 mm.

Również do chłodzenia

System ogrzewania ściennego można wykorzystywać także do schładzania ściennego. System suchy ogrzewania ściennego w pewnym zakresie może stanowić konkurencję do systemu mokrego ogrzewania ściennego. Systemy te, ze względu na swoją specyfikę związaną z technologią montażu i cechami, wzajemnie się uzupełniają.

Płyty systemowe suche do ogrzewania i/lub chłodzenia ściennego nie różnią się niczym. Natomiast ich odmienne działanie związane jest jedynie z różnymi parametrami czynnika zasilającego. Gdy system suchy zasilamy czynnikiem grzewczym, mamy do czynienia z ogrzewaniem. Gdy system suchy zasilamy czynnikiem chłodzącym, mamy do czynienia ze schładzaniem.

W następnym artykule będę kontynuował podjętą tu tematykę.

Grzegorz Ojczyk NTTG

Literatura:

  • [1] Zima W., Muniak D., Cisek P., Ojczyk G., Pacura P.: „Zagadnienia cieplne, hydrauliczne oraz jakości wody w instalacjach ogrzewczych”, Politechnika Krakowska im. Tadeusz Kościuszki Kraków 2015.
  • [2] Materiały techniczne Herz.

Rys. 1. Panele grzewcze systemu suchego [1, 2]

Rys. 2. Mocowanie do ściany paneli grzewczych [1, 2].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij