Wydatki na ogrzewanie stanowią jedne z największych obciążeń ponoszonych przez mieszkańców, stąd też przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić dokładną analizę opłacalności …

Wybór systemu ogrzewania domu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych na etapie budowy czy modernizacji domu. Od czasu opublikowania pierwszego artykułu dotyczącego analizy ekonomicznej różnych systemów ogrzewania, wliczając w to koszty montażu oraz eksploatacji, minęło już sporo czasu, warto więc pokusić się o ponowne porównanie kosztów dla różnego rodzaju systemów.

Wydatki na ogrzewanie stanowią jedne z największych obciążeń ponoszonych przez mieszkańców, stąd też przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić dokładną analizę opłacalności wyboru czy też zmiany na inny systemu ogrzewania domu, uwzględniając przy tym zarówno koszty różnych źródeł energii, jak i koszty inwestycji.

Tak jak poprzednio jako obiekt do analizy przyjęto dom o następujących parametrach: budynek jednorodzinny parterowy, powierzchnia użytkowa 130 m2, roczne zapotrzebowanie na ciepło na podstawie obliczeń energochłonności budynku Q = 18 000 kWh/rok.

Zakładane źródło finansowania inwestycji to środki własne inwestora. Przyjęto stopę dyskonta na poziomie 5,25%. Najczęściej stosowaną w praktyce inwestycyjnej metodą określenia stopy dyskontowej jest przyjęcie jej na poziomie kosztu kapitału, dzięki któremu projekt może zostać wdrożony.

Co wpływa na wybór systemu ogrzewania domu?

Jakie są czynniki warunkujące wybór systemu ogrzewania domu?

Przy dokonywaniu wyboru systemu grzejnego należy zawsze brać pod uwagę trzy czynniki:

 • dostępność nośników energii, takich jak np. gaz, energia elektryczna itd.
 • czynnik ekonomiczny (koszty inwestycji i późniejszej eksploatacji systemu),
 • walory użytkowe, takie jak: bezpieczeństwo, łatwość obsługi, uciążliwość, regulacyjność, estetyka, ekologia.

Odnośnie do pierwszego czynnika, załóżmy, że nie jest to czynnik limitujący, dlatego w naszych rozważaniach zajmiemy się głównie aspektem ekonomicznym, jako że walory użytkowe w dużej mierze podlegają subiektywnej ocenie przyszłego użytkownika i trudno byłoby się tu spierać o wyższość jednego systemu nad innym.

Co prawda wiele z wymienionych powyżej walorów można by przeliczyć na pieniądze – np. łatwość obsługi, z którą to związany jest czas potrzebny na obsługę urządzeń, a jak wiadomo z przysłowia „czas to pieniądz”, tak samo tzw. regulacyjność – bo z nią związane są poprzez dokładniejsze dopasowanie produkcji do potrzeb oszczędności w zużyciu energii, a więc również oszczędności w wydatkach na energię. Analiza taka wychodzi jednak poza zakres tego opracowania.

Wybór systemu ogrzewania domu a koszty

Na podstawie danych uzyskanych od inwestorów oraz firm instalacyjnych średni koszt budowy systemu ogrzewania dla domu jednorodzinnego o powierzchni 130 m2 przedstawia się następująco (wg cen z 2017 roku):

 • kominek opalany drewnem + system rozprowadzenia powietrza – ok. 14 000 PLN (jednym z istotnych elementów wpływających na koszt systemu jest koszt obudowy wkładu)
 • c.o. – gaz sieciowy + koszt wykonania przyłącza – ok. 42 000 PLN
 • c.o. – gaz płynny (dzierżawiony zbiornik) – 32 000 PLN
 • c.o. – olej opałowy + zbiornik – 38 000 PLN
 • elektryczne (grzejniki konwekcyjne + instalacja) – 5 000 PLN,
 • elektryczne (piece akumulacyjne + instalacja ) – 20 000 PLN.

Podane powyżej ceny wykonania systemów grzejnych są cenami orientacyjnymi. W zależności od wybranego rozwiązania, zastosowanych urządzeń czy projektu architektonicznego mogą się znacznie różnić, dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze systemu należy je indywidualnie skalkulować.

Dokonując analizy ekonomicznej różnych rozwiązań systemów grzejnych, należy również uwzględniać koszt późniejszej eksploatacji systemu, który to w zdecydowany sposób zależy od ceny, po jakiej nabywana jest energia zużywana przez system. Na całkowity koszt eksploatacji systemu ogrzewania budynku składają się dwa elementy:

 • koszt inwestycji w system
 • koszt energii i obsługi systemu w założonym okresie jego działania.

Ceny jednostkowe zostały oparte na publikowanych w internecie aktualnych cennikach nośników. Koszt energii elektrycznej przyjęty został na podstawie cennika Koncernu Energetycznego Energa S.A., oddział w Gdańsku, ceny gazu sieciowego – według cennika Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Ceny przedstawione w tabeli 1 są cenami brutto poszczególnych paliw i uwzględniają opłatę za czynnik oraz opłatę przesyłową, lecz nie uwzględniają opłat stałych (opłat abonamentowych).

Wybor_systemu_ogrzewania_domu
Tabela 1. Wybór systemu ogrzewania domu – ceny nośników energii

Wybór systemu ogrzewania domu – ocena opłacalności

W celu porównania poszczególnych systemów ogrzewania jako system porównawczy wybrany został system ogrzewania elektrycznego z wykorzystaniem grzejników konwektorowych. Założono też, że żywotność wszystkich systemów i okres obliczeń wynosi 15 lat, a wartość rezydualna systemu po okresie eksploatacji wynosi 0 zł.

Oplacalnosc_systemu_ogrzewania_domu_jednorodzinnego_
Tabela 2.Wybór systemu ogrzewania domu – koszty nośników energii

Przyjęto również roczne oszczędności w związku z eksploatacją systemu stałego (ceny paliw nie ulegną zmianie). Po porównaniu kosztów inwestycji i rocznych kosztów eksploatacji dla różnych systemów ogrzewania w stosunku do wybranego przez nas systemu bazowego otrzymano różnice, które zostały przedstawione w tabeli 3.

Oplacalnosc_systemu_ogrzewania_domu_jednorodzinnego
Tabela 3. Wybór systemu ogrzewania domu

Wybór systemu ogrzewania domu – trzy metody

Do oceny opłacalności poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wykorzystano trzy metody:

 • metodę statyczną (nieuwzględniającą zmiany wartości pieniądza w czasie) Payback Period (PP);

oraz dwie metody dyskontowe uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie:

 • Net Present Value (NPV)

NPV = S [CFt/(1 + d)t],

 • Internal Rate of Return (IRR)

IRR = S [CFt/(1 + IRR)t] = 0,

gdzie:

CFt = przepływ pieniężny występujący na koniec roku t,

d = stopa dyskontowa,

t = liczba oznaczająca rok, w przedziale od zera do n (gdzie n = ostatni rok, w którym występuje przepływ pieniężny).

Obliczenia wykonano przy użyciu odpowiednich funkcji programu Microsoft Excel. Wyniki zaprezentowano w tabeli 5.

Oplacalnosc_systemu_ogrzewania_domu_jednorodzinnego
Tabela 4. Wyniki obliczeń
Oplacalnosc_systemu_ogrzewania_domu_jednorodzinnego
Tabela 5. Wyniki obliczeń

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych obliczeń możemy stwierdzić, że wszystkie z zakładanych systemów ogrzewania w stosunku do systemu opartego na elektrycznych grzejnikach konwekcyjnych, charakteryzują się dodatnią wartością NPV i posiadają dodatnie kryterium opłacalności.

Komienk na drewno

Analizując pozostałe dane, zauważyć można, że najbardziej ekonomicznym systemem ogrzewania, charakteryzującym się najwyższą wartością NPV oraz wielokrotnie większą (o prawie 8 razy) stopą zwrotu od zakładanej (przy stopie dyskonta 8%, rentowność wynosi 8,7%), jest system oparty na kominku opalanym drewnem.

Jednakże analizując go z punktu komfortu obsługi, jest to system wymagający największego nakładu pracy oraz ciągłego dozoru przez użytkownika.

Piece elektryczne akumulacyjne

Drugi pod względem ekonomii eksploatacji jest system oparty na elektrycznych piecach akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym, a dopiero za nim plasuje się system działający w oparciu o gaz płynny i przy założeniu dzierżawy zbiornika.

Gaz

W przypadku gazu sieciowego decydującym czynnikiem wpływającym na ekonomiczność tego systemu jest koszt wykonania przyłącza. Jeśli pominiemy koszt wykonania przyłącza gazowego, to łączny koszt eksploatacji będzie niższy niż systemu opartego na gazie płynnym.

Jakie będzie finansowanie inwestycji?

Z przedstawionych wyliczeń wynika ważny wniosek dla przyszłych inwestorów, który jest często pomijany w różnych zestawieniach prezentowanych przez dystrybutorów urządzeń grzejnych opartych na różnych nośnikach energii, iż istotne znaczenie dla podjęcia decyzji o wyborze systemu powinna mieć również kwestia nakładów inwestycyjnych oraz kosztów ich sfinansowania.

Pamiętać należy, że wartość pieniądza zmienia się w czasie, i że złotówka wydana za np. 10 lat ma zdecydowanie mniejszą wartość niż ta sama złotówka wydana dzisiaj.

Przed podjęciem decyzji proponuję przeprowadzić dokładną analizę, co jest bardziej opłacalne – wydać dzisiaj więcej na system ogrzewania i ponosić mniejsze koszty eksploatacyjne, czy też wybrać system tańszy, ale w zamian za to korzystać z droższych nośników energii.

Jarosław Pomirski

2 myśli na temat “Wybór systemu ogrzewania domu

 • 5 kwietnia 2019 o 12:26
  Permalink

  Gdzie można kupić drewno za 160zł/mp?!? Powiedzcie, chętnie skorzystam.

  Odpowiedz
 • 5 kwietnia 2019 o 13:46
  Permalink

  Ogrzewanie podłogowe to zdecydowanie najlepsza forma najbezpieczniejsza i zdecydowanie najtrwalsza

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij