Pompy ciepła powietrze-woda z tygodnia na tydzień zyskują coraz większą popularność. Według danych PORT PC liczba zainstalowanych w 2018 roku pomp ciepła powietrze-woda niemal dwukrotnie przewyższyła udział gruntowych pomp ciepła, podczas gdy jeszcze w 2014 na każdą zamontowaną pompę ciepła powietrze-woda przypadały dwie pompy ciepła czerpiące ciepło z gruntu.

Ogromne zainteresowanie pompami ciepła powietrze-woda wynika z ogromnej różnicy w kosztach inwestycji przy jednoczesnym wzroście ich efektywności. Duże zainteresowanie technologią powietrznych pomp ciepła ze strony inwestorów wymusza zmiany na rynku instalatorów. Wielu specjalistów, którzy przez lata zbierali doświadczenie w zakresie gruntowych pomp ciepła, a także kotłów stałopalnych czy na paliwa płynne, zostało postawionych przed koniecznością wprowadzenia do swojej oferty właśnie tych urządzeń. Aby ułatwić instalatorom właściwy dobór urządzenia, liczący się producenci tych urządzeń udostępnia dedykowany program doboru pomp ciepła.

Szkolenia i program doboru pomp ciepła

Odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony instalatorów, Panasonic prowadzi działania edukacyjne w zakresie charakterystyki, instalacji powietrznych pomp ciepła, a także zasad prawidłowego budowania instalacji centralnego ogrzewania, tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał pomp ciepła Panasonic Aquarea.

Jednym z kluczowych elementów szkolenia jest dobór właściwej pompy ciepła, dostosowanej do zapotrzebowania cieplnego budynku, zapewniającej wymagany komfort cieplny. Nie mniej ważnym od zapewnienia komfortu cieplnego jest taki wybór urządzenia, aby koszty eksploatacji były możliwie jak najniższe, a żywotność urządzenia jak największa.

Technologia inwerterowa

Aby spełnić te wymagania, właściwie dobrana powietrzna pompa ciepła powinna możliwie największą część sezonu grzewczego pracować z mocą grzewczą odpowiadającą aktualnemu zapotrzebowaniu na ciepło ze strony budynku. Stosowana w pompach ciepła Panasonic Aquarea technologia inwerterowa pozwala na szeroki zakres modulacji mocy grzewczej.

Jednak powyżej pewnej temperatury zewnętrznej zapotrzebowanie na ciepło ze strony budynku będzie mniejsze od minimalnej mocy pompy ciepła. W takim przypadku pompa ciepła pracuje z minimalną wydajnością, a następnie wyłącza się, aby nie przegrzewać budynku. Jeśli różnica pomiędzy mocą minimalną a zapotrzebowaniem budynku jest zbyt duża, to cykle pracy pomy ciepła są zbyt krótkie.

Taka praca pompy ciepła nazywana jest taktowaniem i ma negatywny wpływ na żywotność pompy ciepła, jak i zwiększa zużycie energii elektrycznej. Właściwy dobór mocy urządzenia jest podstawowym elementem umożliwiającym właściwą pracy pompy ciepła.

Pompa jak kocioł? Niekoniecznie!

Częstym błędem popełnianym przez instalatorów podczas pierwszego kontaktu z powietrzną pompą ciepła jest wybór urządzenia analogicznego do kotła gazowego czy stałopalnego. W przypadku stosowania konwencjonalnych źródeł ciepła jako poprawne przyjmuje się zastosowanie źródła ciepła o większej mocy, niż wynika to z charakterystyki energetycznej budynku. Takie podejście zupełnie nie sprawdza się przy wyborze powietrznych pomp ciepła.

Program-doboru- pomp-ciepla-Panasonic- Aquarea-Designer-przyklad-pompy-ciepla
Program doboru pomp ciepła – Panasonic Aquarea Designer

W przypadku powietrznych pomp ciepła najczęściej spotykamy się z dwoma trybami pracy. Tryb monowalentny – gdy pompa ciepła jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania budynku w warunkach projektowych (np. -20 °C w 3 strefie klimatycznej), oraz biwalentny, w którym pompa ciepła pokrywa zapotrzebowanie na ciepło do określonej temperatury zewnętrznej, poniżej której włączane jest dodatkowe źródło ciepła.

Temperatura ta nazywana jest temperaturą biwalencji lub punktem biwalentnym. Szczególnym rodzajem trybu biwalentnego jest tryb monoenergetyczny równoległy, w którym poniżej temperatury biwalencji pompa ciepła nadal pracuje, a różnicę między mocą pompy ciepła a zapotrzebowaniem budynku pokrywa dodatkowy przepływowy ogrzewacz elektryczny. To właśnie tryb monoenergetyczny równoległy uchodzi za właściwy i pozwala optymalnie wykorzystać właściwości powietrznych pomp ciepła.

Temperatura biwalencji – skąd, gdzie i po co?

To, w jaki sposób wybierać temperaturę biwalencji dla trybu monoenergetycznego, określają wytyczne VDI4546, które w Polsce zostały wydane jako wytyczne PORT PC cz. 7. Sugerują one wybór punktu biwalentnego w zakresie temperatur od -5 do -13 °C stosownie do każdej z pięciu stref klimatycznych na terenie Polski. Odpowiednio -5 °C dla strefy pierwszej i -13 °C dla strefy piątej. Tak dobrana powietrzna pompa ciepła dostarcza 97-98% ciepła w całym sezonie grzewczym, jednocześnie znacznie ograniczając czas taktowania.

Koszt pozostałych 2-3% ciepła dostarczanych przez przepływowy podgrzewacz elektryczny jest niwelowany poprzez zwiększoną sprawność pompy ciepła w okresie przejściowym, tak że koszty ogrzewania w ujęciu rocznym są takie same jak w przypadku pomy ciepła dobranej monowalentnie przy jednoczesnych niższych kosztach inwestycyjnych – mniejszy model pompy ciepła. Dodatkowo pompa ciepła o mniejszej mocy potrafi osiągnąć niższą moc minimalną, co zwiększa czas pracy bez taktowania oraz pozwala zwiększyć jej żywotność!

Program doboru pomp ciepła? Można inaczej!

Aby umożliwić instalatorom właściwy dobór urządzenia, Panasonic udostępnia oficjalne oprogramowanie doborowe Panasonic Aquarea Designer. Program pozwala określić – na podstawie zadanych parametrów systemu grzewczego – odpowiednią moc i wydajność pomp ciepła, dokonać doboru urządzenia ze względu na tryb pracy czy określić temperaturę biwalencji dla poszczególnych modeli.

Program-doboru- pomp-ciepla-Panasonic- Aquarea-Designer-zrzut-ekranu-programu
Program doboru pomp ciepła – Panasonic Aquarea Designer

Dodatkowo dla wybranego modelu prezentuje symulację kosztów użytkowania w warunkach normalnych – możemy wybrać dane pogodowe z bazy kilkunastu miejscowości na terenie Polski.

Program doboru pomp ciepła Panasonic Aquarea Designer pozostaje nieocenioną pomocą na etapie projektowania instalacji. Instalatorzy i inwestorzy chętnie korzystają z jego możliwości. Trudnością dla instalatorów jest określenie, jaka temperatura biwalencji jest właściwa, a także brak pewności, czy dany model będzie wystarczający podczas skrajnych warunków atmosferycznych.

Tabela doboru pomp ciepła

W odpowiedzi na potrzebę uproszczenia procesu doboru, a w konsekwencji ułatwienia wyboru właściwego rozwiązania, Panasonic przygotował dla swoich klientów tabelę doboru pomp ciepła.

Naszym celem przy tworzeniu tabeli doboru było sprawienie, aby dobór pompy ciepła stał się czymś łatwym i szybkim. Dzięki tabeli możemy w kilka sekund określić, czy dany model pompy ciepła będzie odpowiedni dla zapotrzebowania danego budynku, określić do jakiej temperatury zewnętrznej pompa ciepła spełnia zapotrzebowanie na ciepło (punkt biwalencji) oraz czy w skrajnych warunkach atmosferycznych moc pompy ciepła i wbudowanego elektrycznego ogrzewacza przepływowego jest wystarczająca.

Dzięki temu możemy wykorzystać tabelę zarówno do doboru monowalentnego, jak i monoenergetycznego równoległego. Podczas tworzenia tabeli przeprowadzono symulację warunków pracy dla wszystkich modeli pomp ciepła Panasonic Aquarea przy obciążeniu cieplnym od 2,5 kW do 24,5 kW, przy różnych temperaturach zasilania: 35, 45 i 55 °C, odpowiednio do zastosowanego w budynku systemu ogrzewania. Każdorazowo uwzględniono zużycie 200 l c.w.u.

Tak szeroki zakres mocy oraz trzy popularne temperatury zasilania umożliwiają wykorzystanie tabeli zarówno w doborach dotyczących nowych energooszczędnych budynków z ogrzewaniem podłogowym, jak i w przypadku modernizacji, gdzie wymagana jest temperatura zasilania 55 °C dla zasilenia grzejników.

Kolor prawdę powie!

Wszystkie pola w tabeli zostały oznaczone odpowiednim kolorem, aby umożliwić łatwe określenie właściwego doboru. Wszystkie pola, dla których temperatura biwalencji zawiera się w sugerowanym zakresie -5 do -13 °C, a moc ogrzewacza przepływowego jest odpowiednia, zostały oznaczone kolorem zielonym. Pola, gdzie temperatura biwalencji jest niższa od -13 °C zostały wyróżnione kolorem żółtym lub niebieskim – zależnie od typoszeregu urządzeń. Pozostałe pola zyskały kolor czerwony, sugerując niewłaściwy wybór.

Do tabeli doboru został również stworzony opis ułatwiający interpretację otrzymanych wyników oraz wyjaśniający zasady wyboru optymalnego punktu biwalentnego zależnie od strefy klimatycznej. Instrukcja wraz z tabelą doboru stanowi narzędzie wystarczające do wykonania prawidłowego doboru pompy ciepła Panasonic Aquarea dla większości przypadków, z jakimi może spotkać się instalator.

Tym samym czas, który instalator musi poświecić na wykonanie prawidłowego doboru, zostaje ograniczony do absolutnego minimum. Dzięki tabeli możemy też w prosty sposób odczytać, jakie jest minimalne i maksymalne obciążenie budynku, dla którego dany model zapewni wymagany komfort cieplny.

Co daje tabela doboru pomp ciepła?

Powstanie tabeli doboru pomp ciepła wpisuje się w model pracy zespołu A2W Panasonic, który opiera się na przystępnym przekazaniu instalatorom wiedzy niezbędnej do budowania sprawnych energetycznie instalacji centralnego ogrzewania, przy minimalizacji kosztów inwestycyjnych. Szanujemy czas instalatora, przekazując narzędzie wielokrotnie szybsze od innych metod doboru powietrznych pomp ciepła.

Tabela doboru wraz z opisem została umieszczona w biuletynie serwisowym dla instalatora Autodiagnostyka 2019 i jest dostępna do pobrania w strefie instalatora www.PanasonicProClub.com w zakładce serwis/dokumenty.

Stanisław Glodny, Sales Engineer A2W

www.PanasonicProClub.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij